Jeg snakker om bokhylla.no med NTB

Ringvirkningene av mine bloggpostinger om bokhylla.no-prosjektet fortsetter å bre seg utover. Forleden dag hadde jeg besøk av en meget hyggelig og kompetent journalist og ditto fotograf fra NTB, som intervjuet og fotograferte meg i sakens anledning. Saken er blant annet annet gjengitt i dagens Dagsavisen, Dagbladet og Aftenposten, og jeg føler vel strengt tatt ikke behov for å sitere meg selv. Gakk hen og les. Derimot stusset jeg litt av et par uttalelser fra Nasjonalbibliotekets talsmann i saken, IT-ansvarlig Svein Arne Solbakk:

Skanningen er bra nok, men vi har hatt problemer med komprimeringen til visning på nett. Det har ført til at sidene, spesielt bildene, er blitt for utydelige. […] Dette [6000 besøkte bøker i løpet av de første driftsukene, min anm.] er ekstremt i biblioteksammenheng og veldig oppløftende for oss.

At dårlig komprimering kan forklare moiré, dårlig fargedypde og pixellering er velkjent for den som har lekt seg med bildebehandling, men jeg kan ikke skjønne hvordan det forklarer fargeforskjell mellom sider, skjemmende striper midt på oppslag og feil på justering og skala av dobbeltoppslag, slik jeg dokumenterer med min bok Sola – vår egen stjerne.

Jeg forstår at tid og økonomi kun tillater rekomprimering av alle bildefilene med andre parametre, men begriper likevel ikke at en publisist – som NB faktisk opptrer som her – ikke ser ut til å anerkjenne behovet for  kvalitetskontroll. Det burde ha ligget i det opprinnelige budsjettet, og hadde man ikke fått det burde prosjektet ha vært skjøvet ut i det blå til kvalitetskontrollen var på plass, slik jeg er inne på i intervjuet. Så nei, bokhylla.no skulle aldri vært åpnet i sin nåværende form.

Den andre setningen over er også interessant, fordi den sier noe om Nasjonalbibliotekets selvbilde. 6000 besøkte bøker de første fjorten dagene tilsvarer 430 besøkte bøker per dag. For å sette dette i perspektiv: i 2007 (som er det jeg fant tall for i farta) hadde Deichmanske bibliotek et bokutlån på 2,28 millioner bøker. Det tilsvarer over 6400 bøker hver dag, året rundt. Jeg vil tro en lang rekke biblioteker i Norge kommer godt over grensen for hva Nasjonalbiblioteket regner som “ekstremt”, både hva angår bokutlån og besøk på nettstedet.

I slutten av NTB-artikkelen varsler jeg at jeg vil vurdere å be om å få Sola fjernet om ikke feilene rettes opp. Den prosessen er nå satt igang, i og med at jeg sendte et brev til Kopinor på fredag. Det er Kopinor som har forhandlet på vegne av rettighetshaverne, også vi som ikke er medlem av forfatterforeninger, og forstår jeg Olav Torvund rett er denne organisasjonen dermed rette vedkommende. Nedenfor følger eposten jeg sendte – om du er frilanser og befinner deg i samme situasjon som meg, må du gjerne kopiere de delene du måtte trenge:

Til Kopinor v. ansvarlige for bokhylla.no-prosjektet

Jeg er rettighetshaver til to av bøkene som er skannet inn av Nasjonalbiblioteket og lagt ut på nettet i forbindelse med bokhylla.no, og henvender meg til Kopinor da jeg ikke er medlem av noen av organisasjonene som Kopinor forhandlet på vegne av da “Avtale om digital formidling” av bøker ble inngått.  Jeg har to spørsmål jeg håper at Kopinor kan hjelpe meg med.

1. Kvaliteten på digitaliseringen av en av mine to titler (“Sola – vår egen stjerne”, Bonnier Carlsen 1994) er dessverre av svært lav kvalitet. I skrivende stund er boka oppført med feil forfatter på hovedsiden (ref 1), og de innskannede sidene er skjemmet av en rekke grove tekniske feil (striper, feiljusterte sider, fargeforskjeller og moiŕe-mønster).

Resultatet er at bokas estetiske og faglige kvalitet er forringet i den grad at den ikke bør være tilgjengelig for publikum i sin nåværende form. Etter henvendelse til NB er jeg blitt informert om at man kjenner til problemet, men jeg har ikke fått noe tilsagn om når de ovennevnte feilene blir rettet opp.

I mine øyne er dette svaret ikke tilfredsstillende. Som kjent er det å publisere en bok under en annens navn et brudd på Åndsverklovens §3, første ledd. Kvaliteten på de innskannede sidene er også så lav at det kan være et brudd på annet ledd av samme paragraf. Ved stikkprøver har jeg konstatert at min bok ikke er alene om å ha slike problemer.

Jeg anmoder Kopinor, som min de facto representant i forhandlingene, om snarest å ta kontakt med Nasjonalbiblioteket, og sørge for at sistnevnte snarest skaffer seg en oversikt over hvor mange titler som er rammet av feil forfatterangivelse og lav kvalitet, samt fremlegger en tidsplan for når feilene skal være rettet.

Hvis Nasjonalbiblioteket ikke er istand til å gi et klart svar, ber jeg om at Kopinor trekker verket “Sola – vår egen stjerne” fra bokhylla.no, i tråd med §6 i “Avtale om digital formidling”. Se også Olav Torvunds kommentar til disse spørsmålene (ref 2).

2. Jeg kan ikke finne spesifikk informasjon om hvordan jeg får tilgang til min andel av midlene som genereres av bøkene jeg har liggende på bokhylla.no. Jeg er som sagt ikke medlem av noen forfatterforening, følgelig blir Kopinor rette mottaker for denne henvendelsen.

mvh

Eirik Newth

Referanser:
1: http://www.nb.no/utlevering/nb/27ac426de4f5fa658f906d419faeff6a
2: http://blogg.torvund.net/2009/06/04/kan-en-reproduksjon-bli-sa-darlig-at-den-er-krenkende/

Oppdatering 1: Ifølge Retriever er NTB-saken gått ut i 74 større og mindre aviser og nettaviser. Da burde det gode budskapet være vel og grundig spredt. Nå ser jeg også at Fremtiden fått riktig forfatternavn. Om denne saken havner på førstesiden av papir-VG blir kanskje også Sola rettet opp? ;-)

Oppdatering 2: Har fått et prompte og ryddig svar fra Kopinor, som bekreftet at bøker kan fjernes på oppfordring fra forfatteren via Kopinor. Siden Svein Solbakk ved NB mener at en rekomprimering vil gi mye bedre leselighet i løpet av et par måneder, har jeg kommet til at saken kan stå i bero til september.

Jeg fikk også opplyst at man ennå ikke har forhandlet om hvordan midlene fra bokhylla.no skal fordeles til rettighetshaverne, men at jeg når den tid kommer kan rette mitt krav direkte til Kopinor. Mer informasjon finnes på denne Kopinor-siden.

24 thoughts on “Jeg snakker om bokhylla.no med NTB

 1. Bra oppslag Eirik både i Dagsavisen og nå stort oppslag på Aftenpostens nettsider søndag.

  Du har henvendt deg til Kopinor med en helt rimelig klage på kvaliteten på publiseringen inkludert manglende kreditering.

  Sett nå at det går noe tregt for Kopinor med et svar? Da vil jeg anbefale at du kontakter Kulturdepartementet som forvalter åndsverkloven på vegne av regjeringen.

  Det er jo dette departementet som har godkjent at Kopinor kan inngå i avtalelisensløsninger jvnf. åndsverkloven § 38a.:

  “§ 38a. Avtale som skal ha virkning som nevnt i § 36 første ledd, må inngås av organisasjon som på området representerer en vesentlig del av opphavsmennene til verk som brukes i Norge, og som er godkjent av departementet. For bruk på nærmere angitte områder kan Kongen bestemme at den organisasjon som godkjennes, må være en felles organisasjon for de berørte rettighetshavere.

  Kongen kan gi nærmere bestemmelser om kontroll med organisasjoner og fond som mottar vederlag til videre fordeling.

  Ny bestemmelse tilføyd ved lov 2 juni 1995 nr. 27 (i kraft 30 juni 1995), endret ved lover 17 juni 2005 nr. 97 (i kraft 1 juli 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 630) og 22 des 2006 nr. 103 (i kraft 1 jan 2007 iflg. res. 22 des 2006 nr. 1534).”

  Det er jo helt relevant å påpeke at en organisasjon som representerer en vesentlig del av opphavsmennene, ikke må iverksette avtalelisensløsninger på sitt område men også må forholde seg til resten av åndsverkloven i samme operasjon.

  Epost til KD: postmottak@kkd.dep.no

  Frode Bakken

 2. Frode: Takk for tips om Aftenposten. Det blir gjerne god spredning når NTB dekker en sak, og det ser man her. Jeg gir Kopinor noen dager på å svare, men det er veldig greit å ha KD i bakhånd, så det du nevner her er greit å vite.

  Ellers er det verdt å merke seg at det er satt igang en tilsvarende prosess i NBU, altså foreningen for norske barne- og ungdomsbokforfattere. At min mor står sentralt i den prosessen kommer sikkert ikke som noe sjokk, men så har da bokhylla.no gjort en enda verre jobb med hennes bøker enn med mine.

  Jeg vet p.t. ikke om de to største forfatterforeningene (DnF, NFF) har tenkt å foreta seg noe, eller om de i det hele tatt kjenner til eller bryr seg om hvordan medlemmenes bøker blir behandlet. Men det denne saken i alle fall har vist, er at man faktisk ikke trenger foreningsbyråkratiet for å få gjennomslag.

  Det hele begynte jo tross alt med én blogger som ikke kunne komme over hva man hadde gjort med boka hans… ;-)

 3. Godt initiativ. Slike avtaler trenger nok å prøves nå og da. Jeg gleder meg til å høre hva slags svar du får.

  Det jeg sitter med et lite håp om nå er at en eller annen forfatter som har utgitt bok med CC-lisens blir omfattet av en avtale med Kopinor. Etter det jeg har forstått er det i det minste en teoretisk mulighet for at noe slikt kan skje, og da er det antagelig opphavsmann som må be om at Kopinor slutter å kreve vederlag for verket.

 4. Håkon: Selv om hovedmotivet mitt er å få orden på den forskrekkelige digitaliseringen av “Sola”, ser jeg selvsagt det prinsipielt interessante i at enkeltrettighetshavere prøver en kollektiv avtale. Slike finnes det jo noen av i norsk kulturliv (fra kopivederlaget til standardkontrakten), og det er mitt håp at flere skribenter blir flinkere til å bruke lovverket som faktisk foreligger.

  Og ja – det kan også innebære å be om at CC-lisensierte verk trekkes ut av selve vederlagsdelen, og i tillegg gjøres tilgjengelige for nedlasting og viderespredning. Men vi vil neppe se dette før bokhylla.no begynner å omfatte titler som er utgitt etter 2000, vel…

 5. Jeg ble så sur da jeg så hvordan NB hadde mishandlet bøkene i scanning/komprimering at jeg personlig bestemte meg for to ting: Oppgradere min OmniPage (en av verdens mest brukte OCR-program) til siste og ENDA bedre tekstgjenkjenning, og detetter, bare på trass, bruke den på noen av NBs bøker som mangler i mitt bibliotek – for å få noe som overhodet kan leses! Tekstkvaliteten er ELENDIG (bildene er det enda mere, men det skal LITT mer peiling til for å få rastrerte bilder skannet skikkelig) men OmniPage fikser tekst utrolige godt selv i uskarp skanning.

  Jeg kan tenke meg to “unnskyldninger” for NB (men jeg aksepterer ingen av dem!):

  Først: De har vel totalt noe sånt som en million skrifter (det er i fjernlånsarkivet, men jeg ville tro at sikringslageret er i samme størrelsesorden i antall titler) og de “må” bruke hard komprimering for at ikke plasskravene skal gå over alle støvleskaft.

  Sludder… Tekstsider jeg sjekket var komprimert til rundt 50 kbyte/side – det går tjue tusen tekstsider på en gigabyte. Den siste disken jeg køpte kostet 90 øre pr gigabyte (listepris ved kjøp av én disk – ikke når du kjøper en palle av gangen). Selvsagt skal NB ha sikkerhetskopi og ekstradisker for redundans i RAID-oppsettet sitt og andel av infrastruktur og alt det der, men like fullt: Det er få forfattere hvis *samlede* tekstproduksjon ikke kan lagres til en marginalkost av én krone.

  Det andre, som kanskje er mer reelt: Hvis teksten er så skarp at selv jalla-OCR-programmene(*) som er alltid følger med når du kjøper scanner fungerer godt, da kan det bli mange som OCRer tekstene. Det er få som spanderer de 4-6000 kr på et høykvalitets OCR-program, og de fleste av dem er seriøse proff- brukere. Så NB bruker dårlig kvalitet som en form for “kopisperre” (eller “OCR-sperre”).

  Hos meg ble istedet trassen vekket opp. Hadde teksten vært fin og skarp, ville jeg ikke hatt noe behov for å OCRe. Slik kvaliteten er nå, nekter jeg å lese mer enn overskrifter; det blir for slitsomt.

  Forøvrig: Jeg anser det som en GROV faglig feilvurdering, når materialet som skannes er to-tone, rent svart på hvitt, å bruke fullfarge JPEG(!!) som komprimeringsteknikk. JPEG er laget for HELT annen bruk, og to-tone-materiale med masse skarpe “kanter” er det aller, aller dårligst egnede råmaterialet for JPEG-behandling. SÆRLIG om du komprimerer så steinhardt som NB gjør her. Hvis du MÅ bruke én eneste komprimering, til både foto og tekst, går JPEG til nød an dersom du skanner i høy oppløsning og komprimerer beskjedent. BEGGE disse betingelsene er grovt brutt av NB!

  Jeg tok fram mine egne eksemplarer av et par bøker NB tilbyr, la dem på min amatør-nivå scanner på 200 dpi / 16 gråtoner (du bør tillate noen gråtoner for de pikslene som ligger langs kanten på en bokstav, med delvis hvitt papir, delvis trykksverte), og lagret det i PNG-format: Filene ble nesten nøyaktig like store som de fra NB “lav” kvalitet (innenfor 10% – det var nok noe tilfeldig). Mine skan var DRAMATISK mye mer lesbare, og kunne skaleres opp til tredobbelt størrelse før det ble irriterende for lesingen. Skarp, fin kontrast, ren hvit bakgrunn, og svart, ikke grålig, tekst. Det er INGENTING som sier at man må akseptere så elendig kvalitet bare for å spare diskplass.

  Dessuten: Haddde NB slått sammen plassen brukt til “lav” kvalitet (typisk 50 kbyte) med den brukt til “høy” kvalitet (typisk 75 kbyte) til én eneste 125 kbyte fil med halvparten så hard komprimering, ville de kommet et godt stykke på vei (for rene tekstsider), selv om de insisterer på JPEG.

  125 kbyte = 1 Mbit, dvs. at med typisk “folke-ADSL” på 2,5 til 3,5 Mbit/s tar det under et halvt sekund å overføre en side til brukeren. NB har ingen grunn til å komprimere hardt for at brukeren skal motta sidene raskere!

  Nei, dette prosjektet er det overlegent mest amatørmessige jeg noen sinne har sett fra NB sin side!

  (*) OCR vedlagt skannere har ofte samme navn som anerkjente pakker, med et lite tillegg, f.eks. “OmniPage Elements”. Er det da “jalla”? Ja! Selv om de er basert på samme kjerne, er en rekke moduler kuttet ut i “gratis-utgavene”. Framfor alt: De har ikke skikkelige ORDLISTER, og feilprosenten blir dramatisk mye større. Hver bokstav gjenkjennes for seg. Ta f.eks. en ‘e’ der den horisontale streken knapt synes: Er det en ‘e’? Eller en ‘o’? Kanksje en ‘c’? Jalla-utgaven sjanser, og bommer ofte. Proff-utgaven finner ordet ‘streken’ i ordlista, men ikke ‘stroken’ eller ‘strcken’, og satser på ‘e’. OCR uten skikkelig ordliste stiller så svakt at jeg våger å kalle det jalla!

 6. bokhylla.no… Nettstedet virker uferdig, det å finne frem der er ikke intuitivt, ikke brukervennlig, overalt ligger det artikler og ikke lister eller lenker til selve innholdet – og den eneste forfatterlisten er en subside av en subside av en subside eller noe slikt. Det virker dessuten som om søkemotoren ikke virker skikkelig. Hadde de enda lagt inn en notis om “under utvikling” eller noe slikt, hadde jeg forstått dette bedre.

  Stikker innom igjen om et års tid eller noe – kanskje.

 7. @Jostein: Takk for glitrende svsr. Her går du rett til sakens kjerne, med en problemstilling som man bare kan håpe har vært gjenstand for debatt på bakrommet i Nasjonalbiblioteket før det ulykksalige prosjektet ble rullet igang. Eller blir det etter dette…

  @Siri: Man burde kanskje ha klisteret “Beta” på den? ;-)

 8. Det er ikke bare scanning/komprimering som er under enhver kritikk. Prøv f.eks. å søke på “Knerten”, og se hva du får opp i trefflista:

  Knerten på sykkeltur er illustrert av en “Johan Vestly Opptrykk” – en forholdsvis ukjent tegner :-)

  Videre i beskrivelsen: “I Knerten p?? sykkeltur 3 ANNE-CATH. VESTLY Knerten p?? sykkeltur r Med tegninger av Johan Vestly ?? GYLDENDAL…141 7 N??r to tog m??ter hverandre […]”.

  Eller for å ta “Knerten og forundringspakken”:
  “■k v ‘sc^F fel «p 1 Knerten og forundringspakken j>OS7BOKS2**ae«MO ANNE-CATH. VESTLY Knerten og forundringspakken Med tegninger av Johan…7 Innhold Meget skummelt 7 […]”

  Sånt går ikke an!

 9. @Jostein: Nei, sånt går ikke an. Også i disse Vestly-bøkene ser illustrasjoner og tekst ut til å være dårlige forøvrig – vanskelig å fastslå med sikkerhet da høy kvalitet ikke lar seg laste for øyeblikket. bokhylla.no må definitivt være en Lada blant nettsteder. ;-)

  @Sverre: Skal selvsagt følge opp saken i bloggen!

 10. Harald: Jstors slagord sier alt, i grunnen – “Trusted Archives for Scholarship”. Da ideen om det som nå heter bokhylla.no begynte å luftes for over tre år siden (som du ser har du og jeg har snakket om dette helt fra starten av), var et av argumentene betydningen for forskere, studenter og elever.

  Og i prinsippet er dette fullstendig riktig. En søkbar bokbase har antagelig mye større verdi som researchverktøy enn som utgangspunkt for leseopplevelser. Men da må altså innskanning og metadata innfri strenge krav til kvalitet. Det gjør bokhylla.no åpenbart ikke i sin nåværende form.

 11. Send det til NB, helst direkte til Moe Skarstein. Lag masse bråk. Presset må komme utenifra, særlig kommentarer om dårlig brukervennlighet. JSTOR er et eksempel på proffe folk, ja.

 12. Veldig anonym: Vigdis Moe Skarstein er grundig informert om dette, det er også Stig Bang og Svein Brygfjeld. Og selv om de sier påfallende lite til mediene om den pågående skandalen, er jeg av flere blitt informert om at det surmules en del bak lukkede dører.

  Og vet du – det kan jeg faktisk forstå. Det kan ikke være morsomt å bli tatt i så grove feil rett etter en lansering med kulturministeren til stede, spesielt ikke når budbringeren er undertegnede. Min sympati hadde likevel vært større om den statlige institusjonen som har klart å maltraktere min og andres bøker, også hadde kostet på seg en liten beklagelse til rettighetshaverne…

 13. Drister meg inn med noen fakta om digitaliseringen av bøker i Nasjonalbiblioteket. Alle bøker digitaliseres med en oppløsning på 400 dpi og med en fargedybde på 24 bits. I utgangspunktet digitaliseres til TIFF-formatet, men etter OCR, strukturanalyse og fargekorrigering konverteres de digitale bildene i bevaringskvalitet til tapsfritt komprimerte JPEG2000-filer, som så legges inn i våre digitale bevaringssystemer. Samtidig genereres en JPEG-fil på ca 200 Kbytes (altså ca 1% av datavolumet til TIFF-fila). De to kvalitetene som ligger i dagens bokhyllatjeneste genereres direkte fra denne JPEG-fila i visningsøyeblikket. Dette gir oss fleksibilitet til å enkelt endre størrelsen på visningen, eller å tilby flere kvaliteter.

  Det er altså først og fremst denne genereringen av JPEG-fila som ikke har vært god nok. Dere kan forvente dere en betydelig bedre kvalitet etter hvert som vi får gjort denne jobben på nytt, og datavolumet blir nok ikke særlig større.

  Nasjonalbiblioteket bruker for øvrig docWorks fra CCS til OCR-behandling og strukturanalyse (analysen brukes først og fremst til gjenkjenning av evt. innholdsfortegnelse og verifisering av sidenummer for å muliggjøre direkte-hopp til en gitt side).

  Vi bruker videre Color Factory fra Fotoware til å fargekorrigere misfargede boksider (misfarget av tidens tann eller pga bruk), og til å uniformere uttrykket til bøkene i tjenesten. I noen tilfeller viser det seg at det har oppstått reflekser ved digitalisering av boksider med blanke bilder (“Sola – vår egen stjerne” av Erik Newth inneholder eksempel på dette), og dette har ført til at fargekorrigeringen ikke har fungert riktig. Vi har endret metode for digitalisering av slike bøker for å unngå dette fenomenet, og skannede bøker med dette problemet vil bli digitalisert på nytt.

  Nasjonalbiblioteket digitaliserer ca 1000 bøker i uka, tilsvarende ca 8 mill. boksider i året.

 14. Svein: Mange takk for denne avklaringen. Jeg ser fram til å se boka mi – og mange andre – i den kvaliteten de fortjener! :-)

 15. Besøksstatistikk på web må tolkes med fornuft.

  NB sier at 6000 besøkte bøker (i løpet av de første driftsukene) er veldig oppløftende. Men så lenge vi ikke hvet hva som egentlig er målt , forteller tallet svært lite.

  Typisk leseatferd på nettet er å stikke innom fem-seks sider – og bruke ca. ett minutt pr. side – på hvert besøk. Når vi låner en bok, bruker vi normalt (håper jeg) mesteparten av boka (men dette burde vi vite mye mer om ….)

  De to ekstreme mulighetene i Bokhylla er: A. seks tusen bøker har vært nedlastet i sin helhet, en eller flere ganger; B. seks tusen sider fra seks tusen ulike bøker er lastet ned EN gang. Både A og B ville tilsvare seks tusen besøkte bøker.

  Hvis gjennomsnittsboka har 200 sider, ville A bety at minst 86 tusen sider er lastet ned pr. dag de to første ukene. Hvis jeg runder av til hundre tusen, dreier dette seg minst om hundre tusen minutter eller et par tusen timers lesning pr. dag – som er en god del.

  Hvis det i stedet dreier seg om alternativ B – altså EN side per bok, snakker vi om ti timers lesning, som er en bagatell i denne sammenhengen.

  Gitt erfaringene fra Nordområdeprosjektet, virker A svært usannsynlig. B er sikkert for lavt. Men inntil NB oppgir hva som er målt, er det umulig å tolke opplysningene.

 16. Det jeg mente var veldig oppløftende var at nesten halvparten av bøkene som var tilgjengelig i bokhylla ble besøkt i løpet av de første to ukene etter lansering av tjenesten.

  I dette tidsrommet ble det vist opp til nesten 7000 sider for hver av de 6000 bøkene som var besøkt. Antall besøkende i snitt per bok har jeg foreløpig ikke oversikt over.

  Sist søndag ble det etter NTB-meldingen der jeg og Erik Newth var intervjuet, vist godt over 200000 boksider fra bokhylla.

 17. Robert: Den godeste Andenæs må godt syn for sin alder, for jeg syns nå at skriftkvaliteten på “Genanse og verdighet” fremdeles er litt for hodepinefremkallende til å kunne kalles “utmerket leselig”. Satser på at rekomprimering gir bedre leselighet etterhvert…

 18. Denne debatten var helt på sin plass i 2009. Bokhylla.no var lenge en lite brukervennlig kolportør av dårlige bildefiler. NB var nok litt overivrige med å rulle ut det som egentlig var en beta-versjon.

  Men det skal nevnes at nå, fire år senere, har dette blitt en svært god tjeneste. Se for eksempel på boka som nevnes i denne artikkelen. Flash-visningen gir svært god kvalitet: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008010804053

  For ikke å snakke om hvilke nye muligheter som har åpnet seg innen research!

 19. @Torbjørn: Bokhylla.no er utvilsomt blitt bedre, noe som delvis må tilskrives kritikken som ble rettet mot nettstedet etter lanseringen i 2009.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *