5 thoughts on “The famous Cauliflower Cat

  1. Jepp, de er virkelig snodige i matveien. Det er ikke første gang Linus har vist interesse for blomkål, og ved tidligere anledninger har han også gått løs på broccoli. For ikke å glemme den legendariske gangen da han ble tatt på fersken, i ferd med å spise av et kålhode som skulle kombineres med får forleden høst… ;-)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *