Tankelesing – det endelige grensesnitt?

Newsweek skriver om om nyere forskning på hjerneaktiviteten, som tyder på at vi er kommet et langt skritt videre mot å kunne “lese” tanker og følelser i hjernen. I en årrekke har forskere brukt teknikker som fMRI – funksjonelle magnet-resonansbilder – til å kartlegge hjernens aktivitet fortløpende og relativt stor detalj. Inntil ganske nylig var det for eksempel mulig å “se” av fMRI-bildene når en person tenkte på et ansikt og et sted, eller bruke forskjellen i hjerneaktivitet til å anslå om en person snakket sant eller ei (å lyve krever mer hjerneaktivitet).

Det nye nå er at man også er istand til å si noe om innholdet i tankene. I en studie utført ved Carnegie Mellon-universitet (publisert i PLOS One) ble forsøkspersoner bed om å se på tegninger av fem gjenstander (hammer, tang, skrutrekker) og boliger. Aktivitetsmønsteret man så for hver gjenstand var så karakteristisk at det var mulig å fastslå med 78 % sikkerhet når en forsøksperson tenkte på f.eks. en hammer. Ikke nok med det: mønsteret viste en påfallende likhet fra person til person, hvilket tyder på at det er mulig å lage en “mental ordbok” på tvers av språk og kulturer.

Spørsmålet er om det samme også gjelder for mer komplekse og abstrakte begreper med utgangspunkt i etikk og moral, for eksempel. Forskergruppen bak studien har allerede begynt å kartlegge dette, og har tro på at det lar seg gjøre. Om denne teknologien får det nødvendige gjennombruddet, er det vanskelig å overskue konsekvensene. Noen åpenbare bruksområder vil være kriminaletterforskning, psykiatri og medisin. Men om teknologien blir billigere og mer kompakt enn dagens fMRI-maskiner, er det lett å se for seg et stort marked for teknologien.

Den mentale ordboken kan for eksempel revolusjonere design av datagrensesnitt, som de siste tiårene har handlet om å bruke visuelle symboler til å representere handlinger. Med tankeleserteknologi kan man utnytte hjernens opprinnelige representasjon av handlinger og objekter. Ikke bare blir det raskere og mer effektivt på den måten, selve definisjonen av operativsystem og grensesnitt vil kunne ta helt nye retninger når utviklingen skjer på hjernens premisser.

En tankestyrt datamaskin anno 2050 vil ikke fungere som grensesnittet mot hjernen til Matthew Nagle, som kunne styre en muspeker over en skjerm ved å tenke på den. Datamaskinen vil ikke forsøke å tvinge hjernen til å tenke på sin måte, isteden vil den fungere som en naturlig utvidelse eller forlengelse av hjernen. Å ta en datamaskin i bruk vil ikke være noe man bestemmer seg for, men ganske enkelt en naturlig del av den daglige tankevirksomheten.

8 thoughts on “Tankelesing – det endelige grensesnitt?

 1. Takker for et godt å velskrevet innlegg.

  Høres meget spennende ut, og gleder meg til å se utviklingen fremover.

 2. Spennende, men også skremmende. Fantastiske muligheter for døve, stumme og bevegelseshemmede mennesker.

  Skremmende fordi plutselig kan staten plugge seg inn på “tankene”/tankesettet til mennesker.
  Det kan bli en ny form for løgndetektor som man kjører standard for alle mistenkte i politisaker.
  Barn må ta en “hjernetest” for å angi hvilken skole de kan gå på.
  “Hjernetesten” påvirker hvilke jobber man kan få , en slags form for personlighetstester (scientologikirken kan kose seg med mulighetene som åpner seg).
  Man kan finne ut hvem som er disponerte for mentale sykdommer.

  Ja, her kan bare fantasien sette stopper :-)

 3. Helene: Du har fullstendig rett. Dette åpner for muligheter for misbruk vi knapt kan overskue idag, og vi kan fort få en framtid der ordene i sangen “Din tanke er fri” rett og slett ikke stemmer lenger. Ellers er det bare å tenke på hva skadevirkningene kan bli av spam og datavirus, om datamaskin og nervesystem er koblet sammen.

 4. Helene: Å lese tanker er ikke så skummelt – det er når de begynner å skrive dem at det begynner å bli skremmende… (her kan man spare inn penger på psykiatribudsjettene)

 5. Ett nøkkelord: Språk.

  En global tankeordbok i en verden hvor maskiner normalt har BCI (hjerne-maskin-grensesnitt), ikke tastatur og andre motoriske input-enheter, vil i praksis være det første universelle språket. Det kan tenkes at kulturer som tradisjonellt ikke har knyttet skriftspråket så tett opp mot det muntlige vil ha lettere for å ta i bruk slik teknologi for kommunikasjon mellom mennesker (tenk klassisk kinesisk). En naturlig mellomfase ville vært å lett kunne bygge symboler (“ordtegn”) av deres enklere elementer langt raskere med BCI enn tastatur (nok en gang er Kina et godt eksempel).

  Språk inneholder en indre logikk, hvor abstrakte tanker og måten de formidles på henger tett sammen; noe av det som definerer kulturer tross alt. Dersom man skal virkelig bevege seg inn i slike mer fantastiske spekulasjoner, kan man litt forenklet si at den kulturen som først tar i bruk denne teknologien (og dermed definerer ordboken) vil forme fremtidens tanker. Tankekontroll handler om å endre ens definisjon av ord og begrep, “tankelesing” i seg selv er ikke effektivt. Jfr klassikere som “newspeak” fra 1984.

  Et “tankespråk” basert rundt en universell “tankeordbok” må nødvendigvis har en logikk rundt syntax etc, en interressant tanke er hvorledes dette så ville sammenfalle med prinsipper i tilsvarende semantisk integrale språk fra programmeringsverdenen (ie LISP etc) – i prinsippet vil det være hensiktsmessig å konstruere et språk basert på hjernens ord og setningsbygging som også maskinene vi kommuniserer med kan forstå uten videre – grensene mellom mann og maskin blir mer diffuse. Med en semantisk verdensvev ville en trenet person ved hjelp av en slik maskin tenkes å sømløst utvide tankerekkene sine ut mot resten av verden – et “hive mind” om du så vil.

  Kombiner så disse tankene med den kommende bølgen av billige, små og energieffektive “wireless meshgrid” -enheter som har potensiale til å sette internett fritt og gi hvem som helst en nettforbindelse så lenge det finnes naboer koblet opp til resten av verden og konturene av en pen liten cyberpunk -roman begynner å tegne seg i horisonten.

  “Du skulle ikke tilfeldigvis vite at Bevisstheten er skapt av Rytmen?” -Moxon, “Moxons Overmann” av Ambrose Bierce

 6. Hei Eirik,

  Som svar til ditt spørsmål hvor langt har man kommet, egentlig?

  Klassifiserte forskningsprosjekter gjeldende Direct Human Brain – AI – Interface Systems (non-invasive – dvs. uten chip implantater eller lignende som interface) forblir under streng militær kontroll. Det ligger i sakens natur at det offentlige ikke har innsyn eller mulighet for kontroll.

  Klare fysiske og psykologiske tegn på DHB – AI – IS eksperimenter kommer til overflaten hos individer over hele verden. Dette skaper en begrenset bevissthet i det offentlige omkring eksistensen av slike prosjekter.

  Human experimentation for the sake of technological progress?!
  http://www.irpt.info/progress.html

  DHB – AI – IS teknologier
  http://www.irpt.info/DHBAIIT2.html

  Mvh GR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *