Er nordlyset i ferd med å forsvinne?

Det begynner å bli en stund siden jeg sist debunket (astro)fysiske feilmeldinger i mediene, og det er på tide jeg tar opp hansken igjen etter en lang ettersommer med fildelingsprat. Utgangspunktet for dagens posting er denne artikkelen i VG, som stammet fra en sak i TV2-nyhetene, som igjen hadde sitt utspring i utsagn min gamle medstudent Knut Jørgen Røed Ødegaard kom med under en reiselivsmesse i Nord-Norge. Til TV2-nyhetene sier Røed Ødegaard følgende:

Om 20, 30, 40, 50 år, da må de være bekymret for da forsvinner nordlyset sørover til Europa [sic]. Det er den magnetiske nordpolen som forflytter seg, den farer nordover passerer den geografisk nordpolen og havner i Sibir rundt 2050.

Bare så det er sagt: Røed Ødegaard tar utgangspunkt i noen realiteter. Den magnetiske nordpolen, som ligger sånn noenlunde i midten for den ovale sonen der nordlys forekommer oftest (nordlysovalen), beveger seg med tiden. Og med den magnetiske nordpolen følger også nordlysovalen, noe som fører til at områder som idag har nordlys ikke kommer til å ha det i fremtiden. Vi vet det er slik, fordi det er godt dokumentert at nordlyset tidligere nærmest har vært fraværende fra Nord-Norge.

aurora_from_spacethumbnail
Den sørlige polarlysovalen

I deler av vikingtiden lå nordlysovalen slik at man neppe så nordlys fra Norge i det hele tatt (tidlige omtaler av lyset i Kongespeilet stammer fra vikinger på Grønland, f.eks.). Fordi solaktiviteten (som er det som skaper nordlys, og som gjør det mulig å lage nordlysvarsel) var lav på 1600-tallet, var det også lite nordlys å se på denne tiden. Det er antagelig årsaken til at dikterpresten Petter Dass, som ellers skrev om så mye om livet nordpå, ikke nevner det.

Den magnetiske nordpolen har en daglig bevegelse innenfor et lite område, og en langsiktig bevegelse som kan forflytte polpunktet hundrevis av kilometer. Denne flotte presentasjonen fra viten.no viser nordlysovalens utstrekning og magnetnordpolens bevegelse gjennom 1300 år. Det er kjent at magnetnordpolen beveger seg mye raskere nå enn den f.eks. gjorde i store deler av forrige århundre.

Så derfor er det en viss mulighet for at magnetnordpolen innen 2050 flytter seg fra Canada, passerer den geografiske nordpolen og havner i Sibir. Men som viten.no-presentasjonen også viser, følger ikke magnetpolen noen åpenbar og lett forutsigbar bane. Det kan altså tenkes at ferden stopper opp eller snur før den tid. Og om det verste skulle skje, er det likevel ikke gitt at alt nordlys forsvinner fra Nord-Norge i et 40-årsperspektiv.

For det er ikke bare posisjonen til den magnetiske polen som bestemmer  hvor nordlyset dannes. Formen og styrken på det globale magnetiske feltet, som “kanaliserer” partikler ned mot atmosfæren, må også tas hensyn til. Under kraftige solstormer kan magnetfeltet “ese ut” slik at nordlysovalen blir bredere, noe som igjen fører til at folk langt utenfor ovalens kjerneområde kan se nordlys.

Solstormer henger sammen med solaktiviteten, som også varierer mye. Sola vår har rekordfå solflekker akkurat nå, men likevel har man mange steder sett flotte nordlysutbrudd det siste året. I perioder med lite aktivitet er det gjerne flere koronahull i solas atmosfære, de skaper solvind med høy hastighet som i sin tur kan generere kraftigere nordlys. Vi vet ikke hva nivået på solaktiviteten vil være om 20, 30 eller 50 år, og derfor er det altfor bombastisk å hevde at nordlys vil forsvinne fra Nord-Norge.

Det beste hadde vært om TV2 og VG hadde snakket med en nordlysforsker eller to, og ikke formidlere som Røed Ødegaard eller undertegnede. Men det er flere ting som tyder på at denne saken baseres på for få kilder, som den snodige påstanden i VG om at “nord-norsk reiseliv kan miste sin største attraksjon”. Og jeg som trodde at landsdelen var vel så kjent for midnattssola (“Land of the Midnight Sun”), vill og vakker natur, Polarsirkelen og Nordkapp.

Den foreslåtte løsningen på problemet virker heller ikke spesielt solid eller langsiktig:

I tillegg til en fantastisk stjernehimmel, så kommer man til å oppleve spektakulære fenomener som en Venus-passasje i 2012, en total solformørkelse på Spitsbergen i 2015 og en rekke andre store og små begivenheter, tilføyer Røed Ødegaard overfor TV2.

Den omtalte Venuspassasjen forekommer om sommeren (6. juni), og hjelper altså ikke på vinterturismen som eventuelt ville rammes av nedgang i nordlysaktiviteten. Fra Nord-Norge vil solformørkelsen 20. mars 2015 være delvis, noe som sikkert gleder folk på fastlandet men som neppe trekker en eneste formørkelsesturist. Det mest fornuftige i hele VG-artikkelen sies i grunnen av reiselivssjef Beate Juliussen:

50 år er lang tid, og vi kommer fortsatt til å markedsføre nordlys-turismen hardt.

Oppdatering 21. september: TV2 har nå rettet opp i saken sin, bl.a. med henvisning til denne bloggen og Truls Lynne Hansens kommentar (nr. 4).

Oppdatering 24. september: Både Dagbladet, Nordlys har sitert denne bloggpostingen. Synd at ingen av dem tok seg tid til å ringe Asgeir Brekke eller Truls Lynne Hansen, så hadde vi fått gode og kvalifiserte uttalelser om dette.

13 thoughts on “Er nordlyset i ferd med å forsvinne?

 1. @Bente: Det er godt mulig han ble feiltolket – igjen. ;-) Det er uansett synd, da magnetpolenes vandring og endringer i magnetfeltet faktisk er interessant – og noe som opptar folk. Jeg får f.eks. stadig spørsmål om hva som skjer med oss om magnetfeltet reverseres (mange tror det vil føre til en global katastrofe, tydeligvis). Takk for pekeren – den kan anbefales!

 2. Er det mulig å få til en fildeling på dette nordlyset slik at det fortsatt vil kunne sees i Nord-Norge?

  Om magnetfeltet reverseres vil det kunne få katastrofale globale økonomiske konsekvenser for kompass-fabrikantene samt alle andre som jobber i kompassnæringen.

 3. Røed Ødegaard tar feil: magnetfeltets dip-pol (der feltet står loddrett på bakken) har lite med nordlysets posisjon å gjøre. Det er den geomagnetiske pol (der hvor aksen i en tilpasset dipol skjærer jordoverflata) som bestemmer beliggenheten av nordlyssonen.

  Mens dip-polen flakker omkring – ofte med stor hastighet – beveger den geomagnetiske pol seg bare ganske langsomt; den har ligget ved Ellesmere Island/Nordvestgrønland i de siste hundre år.

  Dessuten: Røed Ødegaards ekstrapolasjon for dip-polen flere tiår frem i tid er meningsløs. Dens bevegelse utover et tiår er ufortsigbar.

 4. @Truls: Mange takk for avklaringen. Dette er kompliserte saker, og derfor blir det ekstra dumt når mediene ukritisk griper fatt i en uttalelse som faller under en konferanse og formidler den videre. Det hadde ikke vært vanskelig å få tak i deg eller andre med kompetanse – telefonen er oppfunnet.

 5. Uttalelsen fra Røed Ødegaard her om nordlyset passser mer til Kirkvaags Skræmmern og mindre som vitenskaplig folkeopplysning. Det nylige utspillet om Betelgeuse snarlige endelikt er i samme klassen egentlig. Om journalisten sjekker sikrere kilder på nettet eller tar en telefon til en forsker i stedet for å regne Røed Ødegaard som en ekspert så ville mye være oppnådd.

 6. @Tor: Jepp. Det har blitt mange alarmistiske utsagn fra den kanten, og jeg lurer på om ikke den moderate mediedekningen dette tross alt fikk avspeiler at folk har hørt mange nok rop om ulv.

 7. Det er ikke bare ekstrapolasjoner av den geomagnetiske pol som er uforutsigbar. Ekstrapolasjoner av den saakalte globale oppvarmingen, ref. “hockey kurven” minner om tekniske analyser paa Oslo Boers der det gjelder aa finne trenden.
  Det som gaar opp kommer gjerne ned saa hvem vet, kanskje isbreene smelter et par tiaar og vi faar en ny istid i 2050 i henhold til himmelmekaniske ekstrapolasjoner av Milankovitsj? Da maa vi kanskje fyre mer kull for aa holde paa varmen dersom fusjonsreaktoren ikke er blitt mer brukervennlig? Den som lever faar se….moro med profetier/ekstrapolasjoner…

 8. @Inge Bjart: Du er inne på noe. Skråsikkerhet er i det hele tatt en farlig ting, det har jeg selv erfart. ;-)

 9. Som radioamatør med spesiell interesse i VHF båndene leser jeg det jeg kommer over av ting som påvirker propagasjon av radiobølger.

  Lurer på om det finnes link til lesestoff om dip-polen kontra geomagnetisk pol?

  Man skulle jo tro at feltlinjene skulle følge en sirkel rundt dip-polens lokasjon?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *