Torvund blogger om bokhylla-saken

En meget interessant og fyllestgjørende kommentar til mine spørsmål om rettighetshavernes status i bokhylla-prosjektet finnes nå i Olav Torvunds blogg. Anbefalt lesning for alle som har fått bøker skannet inn, eller som er interessert i digital publisering i sin alminnelighet. Kommer tilbake med en grundigere kommentar etterhvert.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *