Sovjetunionens fall og lærdommen derav

Jegor Gaidar, som burde vite en del som saken, har en meget interessant artikkel om hovedårsaken til Sovjetunionens kollaps i 1990-91. Det handlet ikke først og fremst om at USSR ble kapprustet i kne, men om olje og korn, skriver Gaidar. Med andre ord: Sheik Yamani var vel så viktig som Ronald Reagan. Likeså Deutsche Bank, hvis kredittvarsel i 1989 var den bakenforliggende årsaken til at Gorbatsjov måtte rive murene i Øst-Europa:

The Soviet Union tried to create a consortium of 300 banks to provide a large loan for the Soviet Union in 1989, but was informed that only five of them would participate and, as a result, the loan would be twenty times smaller than needed. The Soviet Union then received a final warning from the Deutsche Bank and from its international partners that the funds would never come from commercial sources. Instead, if the Soviet Union urgently needed the money, it would have to start negotiations directly with Western governments about so-called politically motivated credits.

Interessant, veldokumentert og svært relevant. Ja, for ingen må tvile på at det også kommer til å handle om mat og energi – det vil si korn og olje – i tiårene framover. Kineserne har forlengst skjønt det, og har forlengst vist at de ikke har planer om å gjøre samme feil som sovjeterne.

3 thoughts on “Sovjetunionens fall og lærdommen derav

  1. Mat og energi, ja – men du bør nok ta med *rent vann* i samme omgangen. Jeg tror nok vi i framtida vil få se både diplomatiske og militære kriger i kampen om vannet.

    (Kan minne om klassikeren “The Milagro Beanfield War” – en absolutt severdig film, som kanskje er enda mer aktuell i dag enn da den ble laget for 20 år siden)

  2. Sant nok. Det er et interessant paradoks at vår høyteknologiske sivilisasjon, som i så stor grad har fjernet seg fra den fysiske virkeligheten, fremdeles er fullstendig avhengig av at bonden får godt vær.

  3. Og nå som verden faktisk har matunderskudd igjen, så kan jo ting bli enda mer utrivelig.

    Man skal vel ikke glemme metaller, gummi og andre nøkkelvarer i dette bildet. Og ikke bare pga kull- og stål-kampene på vårt eget kontinent. Det har vært startet et par blodige kriger som startet for å skaffe gummi til bildekk…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *