2 thoughts on “Herlig bilde…

  1. Heh, absolutt strategisk. Tenkte du mest på ‘blinke/peke-vinkelen’, eller på inn-/gjennomsynet mot Thereses proffdanserinne-lette antrekk? :-)

  2. Jeg tenkte nå mest på blunkingen og pekingen. Antrekkene var synlige fra alle sider av dansegulvet, men avslutningen var spesifikt rettet mot TV-kameraet som sto bak den ene kortsiden av parketten. :-)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *