“Alt som kan oppfinnes er blitt oppfunnet”

må være det mest forslitte sitatet fra alle dem som liker å minne om hvor feil fremtidsforskere og -synsere kan ta. Den som ønsker litt variasjon i kosten (evt mer pepper til kverna) finner mye på Top 87 Bad Predictions about the Future, som altså inneholder denne og 86 andre mer eller mindre fjollete forutsigelser og forutsigelsesliknende utsagn. For moros skyld kan vi alltids slenge på en av mine favoritter: Margaret Thatchers utsagn fra 1987 om at alle som trodde ANC kunne danne regjering i Sør-Afrika hørte hjemme i “cloud cuckoo land”. (Via Boingboing)

2 thoughts on ““Alt som kan oppfinnes er blitt oppfunnet”

  1. Eirik,
    jeg mener å huske at dette er et av de mest feilsiterte uttrykkene noensinne, også – og at Charles H. Duell egentlig sa at det ville være tåpelig å legge ned US Patent Office – det ville være som å si at “Alt som kan oppfinnes er blitt oppfunnet”.

    Omtrent som IBMs administrerende direktør Thomas Watson jr, som er blitt tillagt sitatet “det finnes et marked for cirka 6 datamaskiner i verden” (det var forøvrig ikke ham, men Harvard-professor og datamaskin-oppfinner Howard Aitken som sa det). På det tidspunktet dette ble sagt, kostet en datamaskin mange millioner dollar og kunne gjøre færre beregninger enn en lommekalkulator. Ti år senere satset samme IBM-direktør hele firmaets fremtid på å utvikle S/360-serien, vant 85% av markedet for datamaskiner, og beholdt denne ledelsen langt inn i 80-årene. Men han er mest kjent blant folk flest for dette sitatet….

  2. For en tid siden hørte jeg en IT Conversations-podcast hvor det ble vist til at nettet jo er i ferd med å gjøre forutsigelsen om seks datamaskiner stadig sannere – i praksis beveger vi oss mot én (kanskje to, hvis kineserne spalter av et eget internett) sammenkoblet datamaskin. Så der ser man.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *