Bestill oppdrag

FOREDRAG
Bestilling av foredrag og moderator/konferansierjobber skjer via min foredragsformidler Kevin Aall, som kan nås på telefon  482 68 110 eller kevin@foredragskonsult.no. Alle spørsmål om honorar og andre kontraktsrelaterte forhold tas med ham.

HOVEDTEMAER I 2017

  • NORGE I 2040: Hvordan globale og lokale trender innen demografi, økonomi og teknologi vil forme vår hverdag i årene som kommer.
  • AUTOMATISERING, TINGENES INTERNETT OG SMARTE SYSTEMER. De tre kommende IT-revolusjonene og hva de betyr for samfunn, næringsliv og arbeidsliv
  • FRA KODEKIDS TIL MAKERSPACES. Hvordan en global hobby-elektronikkbevegelse kan skape fremtidens innovatører.
  • DET LANGSOMME GRØNNE SKIFTET. Hvorfor omstillingen til et bærekraftig samfunn vil ta lengre tid enn vi tro, og hvordan det gir oss noen fordeler
  • KULTUR I ET FREMTIDSPERSPEKTIV Hvordan Norges demografiske, teknologiske og økonomiske fremtid vil påvirke kulturens vilkår og uttrykk
  • VÅR FREMTID I ROMMET: Romturisme, gruvedrift på asteroidene og kolonisering av Mars – lar det seg gjøre i praksis, og hva kan Norges rolle være?
  • HVORFOR SNAKKER INGEN MED OSS? Mer enn femti års jakt på liv i universet er resultatløs. Hva kan være årsaken til “den store tausheten”, og hva betyr det for oss?

SKRIVEOPPDRAG OG ANNET
Ta kontakt med meg på eirik@newth.net.