Bestill oppdrag

FOREDRAG
Bestilling av foredrag og moderator/konferansierjobber skjer via min foredragsformidler Kevin Aall, som kan nås på telefon  482 68 110 eller kevin@foredragskonsult.no. Alle spørsmål om honorar og andre kontraktsrelaterte forhold tas med ham.

HOVEDTEMAER I 2017

  • NORGE I 2040: Hvordan globale og lokale trender innen demografi, økonomi og teknologi vil forme vår hverdag i årene som kommer.
  • FREMTIDENS ARBEIDSLIV: Hvordan teknologi, befolkningsutvikling og politiske megatrender vil forme arbeidslivet i tiårene fremover. 
  • HELSE I ET FREMTIDSPERSPEKTIV: Med utgangspunkt i egne erfaringer som helseteknologi-nerd snakker Eirik om hvordan samspillet mellom teknologi og demografi vil påvirke forholdet mellom helsevesen og pasienter.
  • KULTUR I ET FREMTIDSPERSPEKTIV Hvordan Norges demografiske, teknologiske og økonomiske fremtid vil påvirke kulturens vilkår og uttrykk
  • VÅR FREMTID I ROMMET: Romturisme, gruvedrift på asteroidene og kolonisering av Mars – lar det seg gjøre i praksis, og hva kan Norges rolle være?
  • HVORFOR SNAKKER INGEN MED OSS? Mer enn femti års jakt på liv i universet er resultatløs. Hva kan være årsaken til “den store tausheten”, og hva betyr det for oss?

SKRIVEOPPDRAG OG ANNET
Ta kontakt med meg på eirik@newth.net.