3 thoughts on “I 2014 har New York Times…

 1. Brilliant liten tankeeksperimentfilm, både historien/framtidshistorien og produksjonen. Dersom den var laget av studenter, som eksamensoppgave, regner jeg med det ble beste karakter. Ikke sikkert at Bill G. ville likt den, dog.

  Spørs dog om den sk teknofobe eliten greier å holde på eliteposisjonen vha papirmedia. Én mulighet for dem med mye ‘gammelpenger’ er jo å betale egne assistenter som kan filtrere nyheter for herskapet (via EPIC el.l.) og levere resultatet ryddig oppsatt og utskrevet på papir. Nogenlunde tilsvarende opplegg har som kjent vært benyttet av de høyere sammfunnslag flere ganger tidligere i historien, jf tjenere/butlere/sekretærer som kommuniserte pr telefon på vegne av sine overordnede, evt (ren)skrev dokumenter fra håndskrift og/eller diktafonkassetter over på skrivemaskin, sytti-åtti år senere på dedikerte tekstbehandlingssystemer, og fra tidlig 80-tall, på PC.

 2. Interessant…
  Nå er vel allerede i dag New York Times et organ for den aldrende eliten, og det er liten grunn til å tro at vi må vente til 2014 på å få en konsumtilpasset leverandør av amatørjournalistikk og klipp-og-lim-artikler om ting kjøpsmønsteret vårt viser at vi er opptatt av (har vi i det hele tatt noe annet, på trykk eller på nett?)
  Kanskje man burde interessere seg mer for hva som kan skje med de tre første statsmaktene i de frie og modiges land (og ellers) de neste ti årene enn den oppskrytte makten til “the liberal media”?

 3. >amatørjournalistikk og klipp-og-lim-artikler om ting
  >kjøpsmønsteret vårt viser at vi er opptatt av (har vi i
  >det hele tatt noe annet, på trykk eller på nett?)

  En interessant uttalelse når den kommer fra en journalist, dette. Det er vel i slike stunder man skal være glad for å leve i et land med rimelig godt oppsigelsesvern, jamfør http://dooce.com/ , http://queenofsky.journalspace.com/ og http://www.houstonpress.com/issues/2002-08-08/hostage.html/1/index.html ? ;-)

  >Kanskje man burde interessere seg mer for hva som kan
  >skje med de tre første statsmaktene i de frie og
  >modiges land (og ellers)

  Dette er en animasjon som spesifikt tar for seg forholdet mellom teknologi og media, og dermed blir det litt urimelig å kritisere den for det den _ikke_ er. Nå er det svært mange amerikanere som deler din bekymring for demokratiets fremtid. Jeg kan f.eks. varmt anbefale å sette av en drøy time til å lytte til følgende samtaler og forelesninger fra IT Conversations:
  http://www.itconversations.com/shows/detail248.html
  http://www.itconversations.com/shows/detail246.html
  http://www.itconversations.com/shows/detail249.html
  http://www.itconversations.com/shows/detail247.html

Comments are closed.