Litterære priser tildelt Mette Newth

Kulturdepartementets tegneseriepris (m.P.Newth) 1974

Kulturdepartementets billedbokpris 1975

Kulturdepartementets tegneseriepris (m.P.Newth) 1977

Sarpsborg by’s kulturpris (m.P.Newth) 1983

Kritikerprisen for barne-og ungdomslitteratur (m.P.Newth) 1985

Kulturdepartementets pris for ungdomslitteratur 1988

Skolebibliotekarforeningen i Norge (m.P.Newth) 1988

Nordisk Skolebibliotekarforening 1988

Pier Paolo Vergerio (Italia) 1989

Preis Der Leseratten (Tyskland) 1990

ALA (American Library Ass.) Best Book for Young Adults 1990

SLJ (School Libary Journal, USA) Best Book of the Year 1990

Kulturdepartementet pris for oversettelse 1991

N.Oversetterforenings pris for barne og ungdomslitteratur 1991

Sonja Hagemanns pris 1995

Parents Choice Foundation (USA) Story Book Honor 1998

I tillegg:

"Bortførelsen", "Det mørke lyset" og "Forandringen" har i USA blitt utvalgt blant årets 10 eller 20 beste ungdomsbøker av en rekke nasjonale tidsskrift, bibliotekorganisasjoner og skoleutvalg i ulike stater:


Til startsiden - To start page