Curriculum Vitae for Eirik Newth pr. 1. oktober 2006

FØDSELSÅR OG STED
1964, Oslo

UTDANNELSE
Examen Artium fra Vahl videregående skole, Oslo, i 1983. Cand. scient med hovedfag astrofysikk, Universitetet i Oslo, 1989. Kurs på grunn- og mellomfagsnivå i matematikk, fysikk, informatikk og astrofysikk.

NÅVÆRENDE STILLING
Jeg har siden 1990 arbeidet på heltid som frilans forfatter, oversetter og foreleser, hovedsaklig innen området naturvitenskap og formidling av dette til barn og unge. Jeg har det siste året også fungert som programleder for vitenskapsprogrammet "Superstreng" på Kanal24.

LITTERÆR PRODUKSJON

PRISER/NOMINASJONER

ARTIKKELPRODUKSJON

ANNEN ELEKTRONISK PUBLIKASJON
Fra ultimo 1996 til primo 2000 var jeg redaktør for det elektroniske tidsskriftet "Jakten fortsetter", http://newth.net/jakten, en fortsettelse av "Jakten på sannheten" på Internett. Prosjektet ble i sin tid utformet av meg som bidrag til en konkurranse utlyst av den Norske forleggerforening, vant førsteprisen og ble drevet for midlene fra denne. I 2000 ble prosjektet videreført i "Aktuell Viten", et ukentlig nyhetsmagasin som leveres via e-post. Medio 2001 ble prosjektet igjen fullfinansiert etter at jeg tok initiativ til en samarbeidsavtale med Matematisk-Naturvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo. Det ble avsluttet ultimo 2003, for så å bli fulgt opp av webloggen VBLoggen. VBLoggen ble trappet ned i 2005, og siden 2004 har en vesentlig del av min nettproduksjon gått via den private webloggen på newth.net/eirik.

OVERSETTELSER
Mer enn 30 fag- og skjønnlitterære bøker, med hovedvekt på naturvitenskap og vitenskapshistorie (diverse forlag). Vesentlig gjort i tidsrommet 1988 - 1995.

FOREDRAG
Holder årlig 30 - 40 kurs og foredrag om ulike emner knyttet til vitenskap, formidling for barn og unge, og fremtiden. Blant mine oppdragsgivere har vært Forsvarsstaben, NHO, Nasjonalt Sikkerhetsforum, Sintef, Telenor, flertallet av norske fylkesbibliotek, Tekniska Litteraturselskapet i Stockholm, Norges forskningsråd og Universitetet i Oslo. Fra 1992 - 1996 holdt jeg forelesningsserier i astronomi i Planetariet ved Norsk teknisk museum.
      Jeg opptrer jevnlig som ressursperson ved skolebesøk, og har formidlet for elever på alle klassetrinn i grunnskolen. Siden 1994 har jeg holdt flere forfatterkurs om faglitteratur og faktaformidling for barn og unge i regi av Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, samt Høgskolen i Oslo.

ANNEN ERFARING
Har vært aktiv i en rekke faglig-politiske organisasjoner, deriblant nedenstående:

Av annen skribentvirksomhet kan nevnes konsulentvurdering av en rekke naturvitenskapelige og skjønnlitterære produksjoner i forlagsbransjen. Jeg satt som vitenskapelig konsulent og bidragsyter i redaksjonen for barneverket "Hugin og Munin" (Gyldendal norsk forlag) i over ett år.
      Fra 1996 til 2004 satt jeg i Norsk Kulturråds komite for innkjøpsordningen for faglitteratur for barn og unge. Opptrer ofte som ressursperson innen områdene astronomi, romfart og fremtiden i norsk radio og TV. Fungerte i 1999 som fast fagkonsulent i redaksjonen til "Newton", et program produsert av Barne- og Ungdomsavdelingen (FBU) i NRK. Fra 2005 har jeg opptrådt som fast gjest og faktarådgiver i NRKs "Frokost-TV", og høsten 2005 ble jeg programleder for det ukentlige vitenskapsprogrammet Superstreng på Kanal24. Høsten 2006 deltok jeg i programmet "Skal vi danse" på TV2.