Category Archives: 2019

Kroken på døra for NASAs nye måneprogram?

Komiteen som president Obama nedsatte for å se på strategier for USAs fremtidige bemannede romprogram, er i ferd med å avslutte sitt arbeide før den endelige rapporten presenteres i slutten av august. Mye tyder på at konklusjonene ikke blir oppmuntrende lesning for NASAs ledelse og romentusiaster verden over. Det kommer neppe som en overraskelse på dem som har fulgt USAs romprogram en stund.

3789322656_554570566d

Fra et av Human Space Flight Plans Comittees mange offentlige møter. Kilde: Flickr.

Lenge før president Bush i 2004 tok til orde for et nytt måneprogram, slet NASA med høye driftskostnader på de aldrende romfergene og romstasjonen. Bevilgningene etter 2004 har ikke holdt tritt med ambisjonene – NASA har faktisk måttet tåle kutt på 10 milliarder dollar siden den gang. Og Obama-administrasjonens første bidrag var å kutte budsjettet med ytterligere 3 milliarder dollar.

Resultatet er at NASA nå ikke har noen sjanse til å utvikle erstatningen for romfergen (den Apollo-liknende romkapselen Orion) eller materiellet som trengs for å lande på Månen i tide til det opprinnelige målet i 2019. Ut fra dagens budsjettrammer vil NASA ikke få romferge-erstatningen opp i rommet før slutten av neste tiår, mens den første måneferden tidligst kommer i 2028.

Om Obama viderefører Bush-programmet eller går for en av de alternative løsningene komiteen er pålagt å foreslå, vil han måtte øke NASAs bevilgninger betraktelig for å bevare USAs bemannede romkapasitet etter at romfergen pensjoneres. Valgene presidenten gjør i løpet av det neste året, kan komme til å avgjøre det amerikanske romprogrammets skjebne i minst et tiår fremover.

I 2019 kan alle barns DNA bli kartlagt ved fødselen

The Daily Telegraph siterer Jay Flatley, direktør for genanalyseselskapet Illumina, som mener at vi står overfor et snarlig prisgjennombrudd på DNA-området. Idag kan man kjøpe begrenset DNA-analyse på nettsteder som 23andme, men den som ønsker å få kartlagt et helt menneske-genom må ut med trekvart million kroner. Ifølge Illumina vil prisen falle til en hundredel av dette i løpet av tre-fire år, og innen 2019 vil den bli lav nok til at foreldre rutinemessig kan genteste sine barn.

Det vil være sosiologiske, personvernmessige og etiske betraktninger som eventuelt begrenser bruken i fremtiden, ifølge Flatley. Idag kan gentester avdekke økt risiko for alvorlige lidelser som hjertesykdom, kreft og Parkinsons. Men testene tas stort sett av voksne, som er istand til å avgjøre om dette er informasjon de faktisk ønsker seg. Hvordan man forholder seg til et nyfødt barn som viser seg å ha sterkt økt risiko for f.eks. kreft, er et spørsmål mange foreldre kan måtte takle innen et tiår.

Biblioteket i 2019

Dette scenariet (PDF-format, 7 sider) ble skrevet til Bærum biblioteks hundreårsjubileum 23. januar 2009. Det har form av en tenkt tale som holdes til 110-årsjubileet i 2019. I scenariet har jeg antatt at den økonomiske krisen vi er på vei inn i nå, blir mer langvarig enn mange idag synes å tro, noe som vil kunne drive fram store endringer i biblioteket.

Asteroidene kan være mer attraktive mål enn Månen

Ifølge tidsskriftet Aviation Week arbeides det nå i det stille med alternativer til Bush-administrasjonens visjoner for USAs framtid i rommet. Det er fremdeles bred støtte til utviklingen av romfartøyet Orion og bæreraketten Ares V, men mange romforskere ønsker å se et annet mål for disse fartøyene enn Månen, for om mulig å komme raskere til Mars. Robert Farquhar sier det slik:

It’s becoming painfully obvious that the Moon is not a stepping-stone for manned Mars operations but is instead a stumbling block.

Istedenfor å utvikle månelandingsfartøyet Altair og bemannete månebaser som har begrenset relevans for en ferd til Mars, ønsker Farquhar med kolleger å satse på romferder til jordnære asteroider. Det er flere fordeler med slike romferder: de vil gi helt genuint ny kunnskap om solsystemet, de vil gi erfaring med ferder langt utenfor Månen, de kan komme til nytte om en asteroide havner på kollisjonskurs, og – ikke minst – de er mer inspirerende enn en gjentakelse av Apollo-programmet vil være.


Konsepttegning av Orion-fartøyet i bane rundt månen (kilde: NASA)

Både Orion-fartøyet og bærerakettene kan utvikles som idag, men istedenfor å landsette mennesker på Månen i 2019, foreslås det en ferd til et av Lagrange-punktene som omgir Jorda. Dette er områder i rommet hvor et romskip kan oppholde seg i lengre tid uten å måtte justere kursen og forbrenne drivstoff, og det er også til et slikt område NASA planlegger å sende James Webb Space Telescope (JWST) i 2013. NASA har nå lagt til et tilkoblingspunkt for Orion på JWST, noe som tyder på at man holder mulighetene åpne for reparasjonsferder.