Category Archives: Tog

Kan høyhastighetstog bli ryggraden i vår megaregion?

Idag legger Norsk Bane fram en fersk utredning utført av Deutsche Bahn som skal vise at det både er laseggjørbart og lønnsomt på sikt å bygge ut et nettverk av høyhastighetstog i Sør-Norge før 2020. Tidligere har det vært vanlig å hevde at vårt fjellrike land gjør kostnadene uoverkommelige, men den nye studien trekker motsatt konklusjon:

«De utførte undersøkelsene viser at det omtrent ikke finnes noen steder der det er mulig eller fornuftig å bygge ut de eksisterende, for det meste enkeltsporede, banene til konkurranse­dyktige hastigheter.»

Med konkurransedyktige hastigheter menes fart på opptil 300 km/t, altså på linje med lyntogtilbudet som er vanlig på kontinentet. Det i sin tur betyr at reisetiden mellom Oslo og Bergen, Trondheim, Kristiansand og Stavanger blir henholdsvis 2:25, 2:30, 2:25 og 1:55. Reisetiden fra Oslo til Göteborg blir med samme opplegg godt under to timer.

2705306293_fe5f33a35c

Fransk TGV-lyntog. Kilde: Flickr (cc)

Om regnestykkene viser seg å holde er det en rekke gode argumenter for å satse på lyntog. Selv en delvis utbygging vil kutte våre CO-utslipp med 1,4 millioner tonn i året (2,6 % av Norges 53,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2008), belastningen fra tungtrafikk på veinettet blir redusert og vår økonomiske infrastruktur blir mindre avhengig av flyindustriens ve og vel. I et langsiktig perspektiv er det siste viktig: i motsetning til situasjonen på bilmarkedet, er det ennå svært langt igjen før det finnes realistiske alternativer til dagens petroleumsbaserte systemer.

Ses denne utbyggingen i lys av forrige posting i denne bloggen, om betydningen av “megaregioner” for innovasjon og vekst, blir høyhastighetsplanene ekstra interessante. For med reisetider på 50 minutter fra Lillehammer til Oslo, 45 minutter fra Halden og 1:30 fra Arendal, er det mulig å se for seg en kraftig utvidelse av pendleravstandene og dermed begrepet “Oslo med omland”. Ingen veibasert løsning vil være istand til å levere tilnærmelsesvis samme tider, enn si kontorplass med trådløsnett underveis.

Et nettverk som dette kan med andre ord skape økt mobilitet for hundretusener av nye arbeidstakere, og med lette og raske forbindelser over svenskegrensen kan det være nettopp tiltaket som trengs for skyve Oslo og omliggende fylker med 2,5 millioner innbyggere i retning av en genuin megaregion. Men når vi samtidig vet at hurtigtogsplanene ikke inkluderer flertallet av fylkene i vest og nord, er det også lett å se hva det største politiske hinderet vil bli.

Glem det, NSB

Jeg reiser mye i forbindelse med arbeidet, og har som følge av det et karbonregnskap jeg ikke er spesielt stolt av. Hvis jeg f.eks. skal delta i et møte i Bergen, står jeg ifølge SAS’ utslippskalkulator for utslipp på 52 kilo CO2 hver vei (gitt 72 % setedekning), som er rett under 1 % av det samlede gjennomsnittlige utslippet per nordmann (5,7 tonn CO2 per år). Reiser jeg tilbake samme dag, har jeg altså “brukt opp” 2 % av årskvoten min på én dag.

Bergensbanen

Bergensbanen krever sitt. Kilde: Flickr (abbilder)

Ikke heldig, åpenbart. Men å finne alternativer er sannelig ikke lett. Videokonferanseutstyr eller Skype-konti er fremdeles ikke utbredt nok til at møter kan tas på den måten, og hadde jeg hatt bil ville utslippene ifølge NSBs miljøkalkulator blitt 44 kilo. Nå spriker disse beregningene en del. SAS-kalkulatoren anslår 20 kilo mindre i utslipp fra fly enn NSB-kalkulatoren, mens gjennomsnittlig utslippstall for bensinbiler i 2008 (159 gram CO2 per kilometer) gir et utslipp på 75 kilo for en kjørelengde på 477 km, altså 30 kilo mer enn NSB-kalkulatoren.

Uansett vil utslipp fra bil og fly være betydelig mye større enn ditto fra et tog som drives med norsk vannkraft eller svensk kjernekraft. NSB anslår 1,9 kilo for Bergensturen, noe som er svært fristende for en mann som ifjor sved av over et tonn CO2 på én tur til India (inklusive innenriks flyreiser). Men NSB har altså ikke lagt ting til rette, for å si det mildt. For selv når møtet jeg skal delta i starter 14.00, rekker jeg det ikke når jeg tar første morgentog fra Oslo – det har avgang 08:11 og ankomst 14:52.

Seks og en halv times reisetid er definitivt i overkant, men jeg ville i det minste ha vurdert å reise én vei til Bergen om jeg hadde hatt en fair sjanse til å ankomme rundt 12, og i tillegg hadde tilgang til nett underveis. Slik situasjonen er nå, må jeg rett og slett smøre meg med tålmodighet til etter 2020 eller se, da vi kanskje kan få se Ringeriksbanen og den tidsforkortelsen den innebærer. I mellomtiden flyr jeg, med dårlig samvittighet.

Lyntog skal utkonkurrere innenriksfly i Danmark

Dansk hurtigtog av merket IC4

Den danske avisen Børsen melder at statsminister Fogh Rasmussens plan for å bygge lyntog mellom Danmarks største byer i praksis vil føre til at det blir vanskelig å drive innenriks flyruter i landet innen 2020. Som transportforsker Per Homann Jespersen fra Roskilde Universitetscenter sier det:

Hvis rejsetiden med tog kommer ned på tre timer mellem København og Aalborg, vil der ikke længere være grundlag for indenrigs lytrafik i Danmark lige med undtagelse af ruten til Bornholm.

Ifølge Jyllandsposten vil hurtigtogsatsingen koste rundt 20 milliarder danske kroner til investeringer i nye skinner og signalanlegg. Men for å full CO2-gevinst må det sannsynligvis investeres langt mer, da mange danske tog idag drives av dieselmotorer.

California godkjenner lyntogprosjekt

AFP melder at velgerne i California i en folkeavstemning 4. november gikk inn for det tidligere omtalte ambisiøse prosjektet som er ment å knytte delstatens viktigste byer sammen med lyntog fra nord til sør:

The authority says the system will transport 117 million passengers a year by 2030, create 160,000 jobs, in a state with three of five of the largest US metropolitan areas in terms of traffic. “A reliable 220-mile-per-hour electric high-speed train system will reduce our dependence on foreign oil by more than 12 million barrels per year and reduce greenhouse gases that cause global warming by 12.7 billion pounds annually,” Quentin Kopp, chairman of the rail authority, added.

Guvernør Schwarzenegger har støttet prosjektet varmt, og uttaler at man ikke må la de økonomisk trange tidene komme i veien for den teknologiske utviklingen på dette området.

California får hurtigtog av europeisk standard

Gas 2.0 melder at Californias miljømyndigheter har gitt klarsignal til California High-Speed Rail Authority, som ønsker å bygge et lyntogsystem som forbinder byene Sacramento, San Francisco Bay Area, Los Angeles, Orange County og San Diego med hverandre. Togene er forventet å holde en fart på rundt 350 km/t, og antas å kunne frakte opp til 100 millioner passasjerer i året i 2030. Det trengs 9,95 milliarder dollar i investeringer for å få prosjektet igang, og det skal opp til folkeavstemning i november 2008.

I bil- og flylandet fremfor noe dukker nå lyntog stadig oftere opp på dagsorden, og passasjertallene øker. Dette handler selvsagt om miljø, bensinpris og overfylte flyplasser, men også om realisasjonen av at tog tidsmessig og og økonomisk kan konkurrere med fly på stadig lengre avstander – i alle fall på øst- og vestkysten. Hurtigtogsplanene er også nok et eksempel på at delstatene går sine egne veier, uavhengig av hva politikken måtte være i Washington (for tiden er den lite togvennlig).