Category Archives: Fly

Alternativ flybensin som faktisk fungerer

BusinessWeek skriver om forsøkene med å erstatte flybensin med olje fra jatrofa-planten. Air New Zealand, Japan Airlines og Continental Airlines har brukt raffinert jatrofa-olje i flymotorer de første ukene av 2009, og har foreløpig gitt positive tilbakemeldinger. Ifølge direktøren for bærekraftig biobrensel i Boeing fungerte planteoljen perfekt som erstatning.

File:Belize3.jpg

Dette styrker posisjonen til en biobrenselkandidat som allerede ble sett på som lovende, takket være sine spesielle egenskaper. Planten er kjent for å være hardfør, og vokser lett i tørr jord som egner seg dårlig for matplanter. Mens soyaplanter kan produsere mellom 250 og 400 liter olje per hektar per år, kan pressede jatrofafrø gi seks ganger mer olje (sammenlignet med maisbasert etanol kan ytelsen være ti ganger høyere).

Men før denne langlivete planten kan erstatte flybensin, må man overvinne noen viktige hindringer. Frøene modner ikke samtidig på planten, noe som gjør det vanskelig å høste den maskinelt. Den egner seg best for dyrking i land nær ekvator, som ofte har dårlig utbygd infrastruktur. Og så er det som alltid skalerbarhetsproblemet – usikkerhet om hvorvidt planten lar seg dyrke i industriell skala.

Den globale flyindustrien forbruker mer enn 240 millioner tonn drivstoff i året, som røft regnet blir til 200 milliarder liter. For å erstatte alt flydrivstoff med jatrofaolje trengs det et areal på 200 millioner hektar (antar 1000 liter per hektar), noe som tilsvarer 2 000 000 kvadratkilometer (en hektar er 10 000 kvadratmeter, en kvadratkilometer er en million kvadratmeter). Det i sin tur tilsvarer arealet til verdens største øy, Grønland. Ingen liten oppgave, med andre ord.

Robotene rykker inn i USAs flyvåpen

Strategy Page melder at US Air Force (USAF) for første gang konverterer en hel jagerskvadron fra bemannede fly til ubemannede robotfly. Den gamle arbeidshesten F-16 skal byttes ut med MQ-9 Reaper. I motsetning til det mindre ubemannede flyet Predator, som kan avfyre raketter men først og fremst brukes til reknognosering, er Reaper å regne som et fullverdig kampfly. Med et vingespenn på 22 meter kan Reaper frakte en nyttelast på opp mot halvannet tonn og holde seg i luften i 14 timer.

Kostnadsnivået er et viktig argument for å sette inn robotfly. En F-16 koster tre ganger så mye i innkjøp som en Reaper, og er langt dyrere i drift. Sistnevnte bruker langt mindre bensin, kan holde seg mye lengre oppe i luften av gangen, og utsetter ikke USAFs personnell for noen som helst fare. Store deler av kontrollsystemet kan plasseres i USA, hvor operatører kan fjernstyre flyet. Reaper er hovedsaklig beregnet på angrep mot bakkemål, men det arbeides nå med en rekke robotfly som kan fylle andre roller i framtiden.

Kilder:
– Strategy Page: The Rise Of The Droids
– Defenslink: Unmanned Aerial Vehicles
– Wikipedia: MQ-9 Reaper
– Konseptdesign for framtidig robotfly: Unmanned Combat Air Vehicle (UCAV)