Category Archives: Forutsigelse

David G. Croly: Den største profeten du aldri har hørt om

Nettstedet Rule Forty Two har tatt for seg en rekke forfatteres og framtidsforskeres forsøk på å si noe om framtiden, og resultatet er til tider riktig morsomt. Ifølge forfatteren av artikkelen, Gavin Edwards, treffer en framtidsforsker som John Naisbitt relativt godt i boka Megatrends fra 1982, med en treffrate på 60% av spådommene for 80-tallet.

Der Naisbitt bommer mest, sier Edwards, er når han lar sine egne ønsker for framtiden komme for tydelig fram – et vanlig problem i denne bransjen. Edwards påpeker også at Naisbitt suksess i stor grad skyldes at han baserer seg på Alvin Tofflers bestselger Future Shock, som klarte å identifisere en rekke av de sosiologiske trendene som kom til å forme tiårene etter 1970.

Min egen favoritt-futurist, forfatteren Arthur C. Clarke, kommer godt ut av det med sin bok Profiles of the Future fra 1963. Ikke på grunn av treffraten, som “bare” er på 39 %, men fordi han identifiserer de to viktigste fallgrubene for enhver futurist: mangel på oppfinnsomhet (som fører til at man ikke forutser uvented oppfinnelser og oppdagelser) og mangel på mot (som fører til at man ikke våger å gå “linja ut” i sine forutsigelser).

H.G. Wells er en annen kjent skribent som på visse områder treffer forbløffende godt, som når han i 1933 “så” at Annen verdenskrig ville starte i 1940. Likevel er det nok David Goodman Croly som er mest interessant her. Croly omtales som “den største profeten du aldri har hørt om”, og skrev en fast spalte om sine tanker for framtiden i et eiendomstidsskrift i New York. I 1888 utga han boka Glimpses of the Future, der han trekker opp sine perspektiver på det kommende århundret.

Blant Crolys fulltreffere er Første verdenskrig (startet av Tyskland), USAs og Russlands framvekst som stormakter, Indias frigjøring før 1950, at skilsmisse blir utbredt og akseptert, stemmerett for kvinner, elektrisitetens rolle som erstatter av dampmaskinen, mekanisk gjengivelse av bilder og framveksten av en kultur der kunstnere og underholdere blir gjenstand for en nærmest religiøs dyrking.

Kilder:
– Gavin Edwards: Welcome to the Future
– Wikipedia: David Goodman Croly – Wikipedia, the free encyclopedia
– Wikipedia: Future Shock – Wikipedia, the free encyclopedia
John Naisbitts hjemmeside

To metoder, to mulige utfall av USA-valget

Den 12. juni sa forutsigelsesmarkedet Intrade Prediction Markets at Barack Obama med stor sannsynlighet (61,2 %) vil vinne valget over John McCain (34,1 %) i presidentvalget i USA. Da det er summen av handlingene (kjøp og salg) til tusenvis av ikke-spesialister som angir trenden her, er dette et eksempel på forutsigelse etter prinsippet om “bottom-up”, eller nedenfra-og-opp.

Samme dag mente National Public Radios analytiker at John McCain ligger best an, noe nedenstående delstatsoversikt viser. Metoden er i dette tilfellet “top-down”, eller ovenfra-og-ned, da det er én høyt kvalifisert journalist eller samfunnsviter som har laget oversikten.

Fasit, og dermed en test på forutsigelsesmarkeders rykte for å treffe godt i amerikanske presidentvalg, har vi altså den 5. november i høst.

Long Bets – veddemål om spådommer

“Put your money where your mouth is” er et velkjent begrep på engelsk. Long Bets lar framtidstenkere og scenariebyggere gjøre akkurat det. Ideen bak Long Bets er at folk kan komme med en spådom og vedde for og imot. Long Bets er grunnlagt av The Long Now Foundation, som arbeider for å styrke langsiktig tenkning. Stiftelsen har til hensikt å eksistere i så lang tid at den kan innfri selv de mest lansiktige veddemålene på Long Bets. Og det trengs, når man vet at enkelte av veddemålene ikke avgjøres før i 2150. Et utvalg av spådommene fra Longbets:

  • En profitabel video-på-bestillingstjeneste vil tilby 10 000 titler til 5 millioner abonnenter innen 2010
  • I 2010 vil mer enn 50 % av bøkene som selges på verdensbasis bli trykket på bestilling på salgsstedet i form av paperbacks av bibliotekskvalitet
  • Innen 2030 vil det være vanlig å frakte passasjerer i førerløse fly
  • Innen 2050 har vi mottatt signaler fra intelligente vesener utenfor vårt solsystem
  • Intet menneske vil sette sin fot på Mars og vende trygt tilbake til Jorda innen 2050
  • Ingen syntetisk datamaskin eller maskinintelligens vil ha blitt selvbevisst innen 2050
  • Minst ett menneske som var i live i 2000 vil fremdeles være i live i 2150

Spørsmålet er om dette har noen verdi, utover målsetningen om å få folk til å tenke langsiktig. Og det kan se ut som om det å gjøre forutsigelser til et økonomisk spørsmål, gir en viss effekt. Jamfør “prediction markets” eller forutsigelsesmarkeder, der det investeres i aksjer som er knyttet til at en gitt begivenhet skal finne sted. Eksempler på slike begivenheter har vært aksjegevinster, Oscarvinnere og sannsynligheten for et nytt terrorangrep i USA.

Verdien av forutsigelsesaksjene kan så brukes til å si noe om sannsynligheten for at hendelsen inntreffer. Enkelte forutsigelsesmarkeder, som Iowa Electronic Market, har ry på seg for å være mer presise enn meningsmålinger til å spå utfallet av amerikanske presidentvalg. Det brukes ofte som et eksempel på “kollektiv intelligens“, en prosess hvor gruppers samhandling skaper informasjon som ofte er av mye høyere kvalitet enn det en enkeltperson i gruppen kunne ha fått til.