Arkiv for Olje

Prius vs Ford Explorer

Salon melder at bilsalget fortsetter å falle i USA, med en reduksjon på 19 % for GM, 14 % for Ford og 10 % for Toyota. Men Toyota selger også et produkt som trosser trenden: hybribilen Prius har hatt sin beste måned noensinne i USA. I forrige måned ble det solgt 20 635 Priuser i USA, mot 10 969 av den populære SUVen Ford Explorer. Det kan være et tegn på at den høye oljeprisen begynner å slå inn i markedet.

Share/Bookmark

Oljetoppen og oljeprisen

Aftenposten skriver om en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI), som bl.a. konkluderer med at en økning i bensinprisen til 25 kroner literen er nødvendig for å kutte CO2-utslippene med en tredel innen 2020. Deretter har avisen snakket med en rekke norske politikere, blant annet SVs Inga Marte Thorkildsen, som kommenterer en fordobling av bensinprisen slik:

Det er helt urealistisk. Vi lever i et land der folk er avhengige av å bruke bil. Vi kan ikke tvinge folk som ikke har andre alternativer, til å gå over til hest og kjerre.

Det mest interessante med denne saken (bortsett fra at vi har å gjøre med en stortingsrepresentant som tror alternativet til bensin er hest og kjerre) er ikke anslagene fra TØI, men snarere forestillingen om kontroll som legges for dagen av Aftenposten og aktørene avisa snakker med. Bensinprisen ses på som noe som vedtas i Stortinget, og ikke som et produkt av tilbud og etterspørsel på verdensmarkedet, eller for den saks skyld et produkt av et globalt økonomisk, politisk og teknologisk kappløp.

Spørsmålet er ikke om oljeproduksjonen etterhvert vil avta, men om vi klarer å utvikle rimelige og effektive alternativer til bensin før oljemangel driver prisen langt over smertegrensen. Optimistene peker på at vi er godt igang med tiltak som energiøkonomisering, biobrensel, og batteriteknologi, mens pessimistene minner om at vi ikke bare skal dekke dagens behov for drivstoff, men også en sterk vekst i etterspørselen i India og Kina. I det perspektivet er den indiskproduserte billigbilen Tata Nano et varsel om det som vil komme.

Det er også viktig å huske på at en fordobling av bensinprisen i 2008-kroner ikke vil innebære at bensinutgiftenes andel av husholdningsbudsjettet blir fordoblet, om inntektsutviklingen de kommende tolv årene er noe i nærheten av det vi har sett de siste tolv. Summa summarum: det er godt mulig at hendelser utenfor vår kontroll vil drive bensinprisen opp i både 25 og 30 2008-kroner i 2020. Det kan til og med tenkes at det er en bra ting. Nordmenn flest vil likevel være istand til betale det bensinen koster. Og ergre seg når de gjør det.