Arkiv for Hydrogen

Hydrogenbilen parkert for godt?

For et par dager siden gravla i praksis den amerikanske energiministeren Steven Chu landets satsing på hydrogendrevne biler, melder Discover Magazine og Technology Review. Ifølge CNET News har Chu begrunnet et kutt i all satsing på annet enn stasjonære brenselcelle-anlegg slik i en kommentar til 2010 års energibudsjett:

We asked ourselves, ‘Is it likely in the next 10 or 15, 20 years that we will convert to a hydrogen car economy?’ The answer, we felt, was ‘no’.

Selv om dette ikke behøver å hindre en skeptisk bilindustri i å videreutvikle hydrogenbilen, innebærer det at verdens viktigste økonomi har valgt å prioritere plugin-hybrider og konvensjonelle elbiler. Selv om enkelte amerikanske miljøvernere argumenterer for at man bør satse på alle teknologier samtidig, er beslutningen lett å forstå og forsvare sett i lys av krisen og det manglende utviklingspotensialet.

Ja, for man kommer ikke unna at hydrogenbiler ligger etter konkurrentene på to avgjørende områder: drivstoffproduksjon og infrastruktur. Elbilen ligger best an: å produsere nok CO2-nøytral strøm og sørge for nok ladepunkter til alle elbiler, handler hovedsaklig om å skalere opp velkjent teknologi. Biobrensel har sine problemer på produksjonssiden, men om man får det til kan CO2-nøytrale plugin-hybrider benytte seg av det eksisterende nettverket av bensinstasjoner, f.eks.

dsc_8608_11

DNV Fuel Fighter. Kilde: www.fuelfighter.no

I kontrast til dette er vi ennå svært langt unna hydrogenproduksjon i stor skala som ikke er baserer seg på naturgass, og problemene med å transportere og lagre hydrogen medfører at man må bygge ut en helt ny infrastruktur som kan skille seg radikalt fra den vi kjenner idag. Det er det gamle problemet om skalerbarhet igjen: i laboratoriet er hydrogenbilen den beste teknologien av alle. På virkelighetens veier kommer den til kort i overskuelig fremtid.

Hvilket ikke betyr at vi ikke bør verdsette den norske seieren i Shell Eco Marathon nylig, der ti studenter fra NTNU vant med hydrogenbilen DNV Fuel Fighter. Effektiviteten (selv når man tar høyde for en dødvekt på 70-80 kg) på 0,01 liter bensinekvivalenter per mil er imponerende, og gir et hint om hvor mye mer energisnåle enn plugin-hybrider hydrogenbiler kan bli.

Men det er greit å ha in mente at DNV Fuel Fighter er bygd i et land med enorme reserver av det viktigste utgangspunktet for hydrogenproduksjon, og offentlige og private midler nok å investere i kostbare prosjekter som HyNor. Obama-administrasjonen er i en ganske annen situasjon enn regjeringen Stoltenberg – den har blant annet en langt større bilindustri enn Think-produsenten å redde.

Share/Bookmark

Algeballonger som hydrogenkilde?

Hydrogen er fremtidsdrivstoffet som lar vente på seg, blant annet fordi produksjonen er energikrevende, og lagring og transport komplisert. Kanskje løsningen kan ligge i biologien, spesifikt algekultur. Designgruppen 20/2 Collaborative har lansert et forslag om å la alger i varme og grunne dammer produsere hydrogen, som så samles opp i soppformede ballonger. Algedammene er i utgangspunktet langt mindre effektive enn f.eks. et stort produksjonsanlegg som baserer seg på elektrolyse av vann, men til gjengjeld kan produksjonen gjøres desentralisert ved å utnytte lokale avfallstoffer som f.eks. kloakk fra et boligstrøk.

På steder hvor man har lett tilgang til varmt vann – som i Island og tropiske strøk – vil produksjonen også være energisnål. En ti meter stor dam med grønne alger skal ifølge 20/2-gruppen være nok til å produsere hydrogen til 12 biler – Inhabitat.com har flere detaljer. Selv om dagens alger ikke er effektive nok (og mange tror de aldri vil bli effektive nok), foregår det forskning som på sikt kan føre til “super-alger” som kan produsere minst ti ganger mer hydrogen enn dagens varianter. Umiddelbart er det lett å se flere innvendinger mot konseptet, som holdbarhet i sterk vind eller faren for eksplosjon som følge av et uhell eller hærverk – hydrogenballonger som står rundt om i by- og boligstrøk vil bli et fristende mål for vandaler.

Men det er også mulig å se for seg algebasert produksjon i stor skala, som vil gi langt bedre kontroll: En algedam på størrelse med delstaten Texas vil være nok til å produsere nok hydrogendrivstoff til hele kloden med dagens effektivitet. I det større perspektivet kan forskningen på algedammer sees på som en del av den mye bredere forskningen på bioreaktorer, som kan føre til mye interessant teknologi i tiårene framover.