Bestill oppdrag

Fra begynnelsen av oktober 2016 påtar jeg meg nye foreleseroppdrag. For forespørsler om dette eller skriveoppdrag, deltakelse i paneler eller massemedier o.l. kan jeg kontaktes på eirik@newth.net eller ringes på 932 19 460.

Legg inn kommentar

Vis folkeskikk, vær relevant. Din ytringsfrihet er ikke min publikasjonsplikt.