Norske utenkeligheter: 2031

Fremtidstenkeren Kevin Kelly, hvis blogg kan anbefales på det varmeste, har en interessant posting om nytteverdien av å tenke det utenkelige. Utgangspunktet var en diskusjon med musikeren og konseptkunstneren (og fremtidstenkeren) Brian Eno som handlet om hvor utenkelig mye av dagens tilværelse ville ha vært for folk i i den nære fortiden (Obama, Kina, Facebook, Wikileaks), og hvor lite flinke vi er til å forberede oss på slike situasjoner (jamfør begrepet “svarte svaner”).

Kellys og Enos tankeøvelse resulterte i en liste som ble publisert i Whole Earth Review i 1993, og som blant annet inneholder følgende forsøk på å bomme på fremtiden på interessant måter:

 • American education works. Revived by vouchers, a longer school year, private schools and for-profit schools, the majority of Americans (though not the most disadvantaged) get the best education in the world.
 • Japan is eclipsed by the Asian tigers. The success of Japan subverts itself: women rebel, the young drop out, the workers play, and the system declines.
 • It costs half a day’s pay to drive your car into the downtown area of a big city, and a day’s wages to park.
 • Sexual roles reverse: men wear makeup and are aggressively pursued and harassed by women in ill-fitting clothes.
 • Video phones inspire a new sexual revolution whereby everybody sits at home doing rude things electronically with everyone else. Productivity slumps; video screens get bigger and bigger.
 • Tanned skin is once again seen as the mark of peasantry. Sunblock-wearing becomes routine.
 • A new kind of holiday becomes popular: you are dropped by helicopter in an unknown place, with two weeks’ supply of food and water. You are assured that you will not see anyone else in this time. There is a panic button just in case.
 • The first Bio-Olympics, where athletes can have anything added to or subtracted from their bodies, take place in 2004.
 • After a steady increase in mean temperature, the Earth starts cooling off. Dire warnings are issued; no one pays any attention.
 • Manufacturers of underwear finally realize that men have different-sized balls.
 • The commonly held notion that it is correct to surround children with love, security and affection suffers a serious decline in credibility when it becomes apparent that kids reared thus are entirely unequipped for a world that is cruel, dangerous and insecure. Enlightened parents begin experimenting with new forms of toys: teddies with sharp teeth, building bricks with abrasive surfaces, mildly toxic crayons, unsafe play areas.

Her er det ikke overraskende mange usannsynligheter, men også ideer som minner om trekk ved dagens samfunn (jamfør det siste punktet, som nærmest perfekt matcher denne blodferske artikkelen i The Atlantic.) Øvelsen er både morsom og nyttig, så hvorfor ikke bruke den på vårt eget land i et 20-årsperspektiv? Her er ti forslag til utenkelige ting som kan ha hendt i Norge i 2031:

 • Vestlandet har revet seg løs fra det øvrige Norge og dannet en egen stat. Sammen med det selvstendige Skottland, Island og Grønland danner republikken Vestland en økonomisk samarbeidsorganisasjon.
 • Rest-Norge har utkjempet en krig med Russland om tilgangen til gass og olje i Arktis. Krigen varte i én uke før et fragmentert NATO grep inn og stanset kamphandlingene.
 • Rest-Norge er medlem av EU.
 • Senterpartiet holder sitt siste landsmøte, der lederen erklærer at partiet har utspilt sin rolle og at fokus nå må rettes mot byene og tettstedene der nordmenn flest bor.
 • Det norske luftforsvaret består i sin helhet av robotiserte dronefly, etter at F-35-prosjektet kjørte seg fast i et morass av tekniske problemer og anklager om korrupsjon.
 • Det går lyntog fra Oslo til Trondheim og Bergen, og Nord-Norgebanen ligger an til å fullføres før 2040.
 • Andelen nordmenn som bruker nynorsk daglig er lavere enn andelen som snakker samisk, og sidemålsundervisningen er fjernet på landsbasis.
 • Borgerlønn erstatter de fleste sosiale ytelser, og fører til en kreativ eksplosjon når 250 000 nordmenn velger å realisere sin indre drøm om å leve som kunstner.
 • Mammut og ullhåret neshorn reintroduseres på Hardangervidda, etter at russiske forskere lykkes med å klone fram levende eksemplarer fra DNA hentet fra vev funnet i den raskt tinende permafrosten.
 • Det offentlige helsevesenet betaler for en revolusjonerende anti-aldringsmedisin som øker levealderen til 150 år, men kun for borgere som kan dokumentere deltakelse i yrkeslivet.

6 thoughts on “Norske utenkeligheter: 2031

 1. Morsomt at du trekker fram Kevin Kelly. Jeg har akkurat begynt å lese hans bok “New rules for the new economy” fra 1998 på nytt. Den var en slags ideologisk plattform i form av 10 punkter som forklarte hvorfor nettverksøkonomien var ny og annerledes, og betydde nok en del for kulturen i dot.com perioden. Interessant å lese det igjen en del år etterpå. Det slår meg vel at mye av det som for litt over 10 år siden ble sett på som veldig alternativt, nærmest revolusjonært, i dag er blitt ganske mainstream.

 2. @Paul: Ah, jeg leste også den boka i sin tid. Sammen med Cluetrain Manifesto var den temmelig toneangivende, ja. Arbeidet Kelly gjør sammen med Stewart Brand i The Long Now Foundation virker fremdeles nytenkende og inspirerende, hvilket er imponerende med tanke på hvor lang fartstid disse gutta har…

 3. Morosame funderingar, sjølv om eg tykkjer du tok litt lite i når det gjeld mine “hjartebarn”. :-) Når Vestlandsrepublikken (klengenamnet blir Velstandsrepublikken) blir etablert vedtek ein sjølvsagt nynorsk – dei kjem til å kalle det vestlandsk – som einaste skriftspråk, for som det er sagt: eit språk er ein dialekt med ein hær :-)

  Ein kan sjølvsagt òg sjå for seg det motsette – at krigen mot Russland samlar Skandinavia til ein føderasjon, med eit nykonstruert skandinavisk som fellesspråk…

 4. @Vidar: For ordens skyld: slike lister av utenkeligheter behøver ikke å være innbyrdes konsistente. Poenget her er nettopp ikke å lage et sammenhengende scenario. Eller drive ønsketenkning, det være seg om et samlet Skandinavia eller et langsomt utdøende språk…

 5. Om vestlandet løsriver seg så blir det vel så få nynorsktalende/skrivende igjen i rest-norge at sidemålsfaget naturlig faller fra. I Republikken Vestlandet blir nynorsk sannsynligvis nasjonalspråket med bokmål som minoritetsspråk :-)

  Veldig interessante tanker Eirik, å tenke seg det umulige er en god øvelse.
  Noen av mine egne umuligheter:

  Olje blir funnet utenfor Færøyene. Det Færøyske alltinget ber om å komme under norsk beskyttelse for å forvalte oljemidlene. Stor frykt for å bare fylle den danske statskassen uten å få mye tilbake på Færøyene. Norske militære styrker går inn i Torshavn. Norske og danske marinestyrker driver “torskekrig” i havområdene utenfor Færøyene.

 6. @Thomas: SSBs statistikkbank er dyster lesning for den som håper på en fremtid for nynorsken utenfor et lite kjerneområde.

  Fordelingen av elever i grunnskolen etter målform viser at nynorsken allerede er utryddet i det meste av Norge utenfor Vestlandet (10 fylker har mellom 0 og 33 nynorskbrukere i sin grunnskole). Blant vestlandsfylkene er det bare i de to minste, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, at det er et flertall av nynorskelever i grunnskolen. Blant de som skal være fremtidens innbyggere i den tenkte “nynorskrepublikken” er altså rundt 100 000 bokmålsbrukere og 70 000 nynorskbrukere.

  Og jeg behøver vel knapt legge til at denne skolestatistikken bekrefter den generelle nasjonale trenden fra de siste femti årene, som er at nynorsken taper brukere mens bokmålet vinner. I tre av de fire fylkene vokser bokmålet på bekostning av nynorsken, og om få år vil også M&R ha et flertall av bokmålsbrukere i skolen. Drømmen om et fremtidig nynorskrike i vest må åpenbart hektes på at Sogn og Fjordane klarer å “go it alone”. “Fjordrepublikken” er en strålende kandidat til norsk utenkelighet. :)

  Når jeg likevel ser på opphevingen av sidemålet som usannsynlig, skyldes det at vi snakker om et av landets eldste og sterkeste politiske prosjekter. Tross Høyres nynorskvedtak nylig, vil partiet neppe oppheve sidemålet i en eventuell samarbeidsregjering med FrP – vel vitende om at de alltid kan bli avhengige av sentrumspartier for hvilke målsaken fremdeles er svært viktig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *