MIT utvikler betong som skal vare i 16 000 år

Inhabitat skriver om sivilingeinører ved eliteuniversitetet MIT som utvikler en betongtype som skal være istand til å vare i 16 000 år. Hensikten er ikke i utgangspunktet å bygge hus som kan overleve neste istid, men å redusere nyproduksjonen av betong. Betong er det mest brukte byggematerialet på Jorda (årlig produseres det 20 milliarder tonn) og en hovedkilde til CO2-utslipp (opptil 10 % globalt, dvs langt mer enn flyindustrien), og derfor er det mye å vinne på et slikt produkt ifølge MIT-forskerne.

800px-pantheon_rome-the_domeBetongkuppelen på Pantheon i Roma. Kilde: Wikipedia

Sterkere og mer holdbar betong krever mindre byggemateriale, og langt mindre vedlikehold over tid – som begge gir viktige bidrag til å kutte CO2-utslipp og redusere kostnader. At betong har lang levetid viser de mange  betongkonstruksjonene fra romertiden som fremdeles kan sees i f.eks. Roma. Kuppelen til Pantheon i Roma kan nesten se ut som om den ble designet på 1960-tallet, men består altså av betong som ble blandet sammen for over 1800 år siden.

3 thoughts on “MIT utvikler betong som skal vare i 16 000 år

  1. Det spørs om man ikke – parallelt med dette arbeidet – bør vurdere strengere estetiske kriterier for oppføring av nye bygg? :)

  2. Frode: Absolutt. Med tanke på at det fremdeles finnes konstruksjoner fra romertiden som er brukbare (jeg har selv gått langs brolagte romerveier i Italia), er det definitivt verdt å tenke i mangetusenårs-perspektivet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *