Kina trøkker til med fornybar energi: 20 % før 2020

The Guardian melder at Kinas myndigheter velger å følge i Obamas fotspor, og satse tungt på grønne investeringer for å stimulere økonomien ytterligere (i motsetning til de fleste land i det rike nord, har Kina fremdeles god økonomisk vekst). Målet er å ta igjen Europa innen 2020, noe som vil føre til at landet produserer en femdel av sin energi fra fornybare kilder.

191844801_605f10f679

Kinas kullindustri er en stor utfordring for landets CO2-kutt. Kilde: Flickr (cc)

Kineserne ønsker særlig å satse på vind og sol, ifølge Zhang Xiaoqiang, viseformann i landets kommisjon for nasjonal utvikling og reform. Av en økonomisk stimuleringspakke på 590 milliarder dollar skal 30 milliarder brukes på miljøprosjekter og tiltak for å redusere Kinas klimagassutslipp. Dette siste er svært viktig, da landet er antagelig er verdens største kilde til CO2-utslipp idag.

3 thoughts on “Kina trøkker til med fornybar energi: 20 % før 2020

  1. Hey! Det er bare at kontakte hovedkvarteret hvis der er klagepunkter:) Og journalist er jeg ikke, snarere litteraturkritiker. Venligst, SC.

  2. Joakim: Tallet som nevnes går ikke på prosentvis reduksjon av CO2-utslipp, men andel av energien som produseres med vind, sol og tilsvarende energikilder. Så i dette tilfellet er det 20% av energien man antar blir produsert i 2020.

    Ellers er jeg enig i at kuttene er beskjedne. Og uansett hvordan vi vrir og vender på det, snakker vi fremdeles om reduksjon av utslipp som stort sett akkumuleres over tid. Med andre ord: Det beste vi kan håpe på fra København-prosessen er å få denne kurven til å flate ut, ikke at man gjør noe seriøst for å snu den. For å få det til, trengs det geoengineering i stor skala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *