Kina trøkker til med fornybar energi: 20 % før 2020

The Guardian melder at Kinas myndigheter velger å følge i Obamas fotspor, og satse tungt på grønne investeringer for å stimulere økonomien ytterligere (i motsetning til de fleste land i det rike nord, har Kina fremdeles god økonomisk vekst). Målet er å ta igjen Europa innen 2020, noe som vil føre til at landet produserer en femdel av sin energi fra fornybare kilder.

191844801_605f10f679

Kinas kullindustri er en stor utfordring for landets CO2-kutt. Kilde: Flickr (cc)

Kineserne ønsker særlig å satse på vind og sol, ifølge Zhang Xiaoqiang, viseformann i landets kommisjon for nasjonal utvikling og reform. Av en økonomisk stimuleringspakke på 590 milliarder dollar skal 30 milliarder brukes på miljøprosjekter og tiltak for å redusere Kinas klimagassutslipp. Dette siste er svært viktig, da landet er antagelig er verdens største kilde til CO2-utslipp idag.

3 kommentarer

 1. Susanne says:

  Hey! Det er bare at kontakte hovedkvarteret hvis der er klagepunkter:) Og journalist er jeg ikke, snarere litteraturkritiker. Venligst, SC.

 2. Joakim BJ says:

  Et spørsmål: 20 prosent av hva? 1990-nivået som er hva Kyoto-avtalen operer med, eller av 2005 nivået som Japan har tenkt å bruke som utgangspunkt? jf: Japan kutter 15 prosent innen 2020

  http://www.ft.com/cms/s/0/142c05e0-55c2-11de-ab7e-00144feabdc0.html?ftcamp=rss

  Som tilsvarer et “Kyoto-kutt” på beskjedne åtte prosent

 3. Eirik2050 says:

  Joakim: Tallet som nevnes går ikke på prosentvis reduksjon av CO2-utslipp, men andel av energien som produseres med vind, sol og tilsvarende energikilder. Så i dette tilfellet er det 20% av energien man antar blir produsert i 2020.

  Ellers er jeg enig i at kuttene er beskjedne. Og uansett hvordan vi vrir og vender på det, snakker vi fremdeles om reduksjon av utslipp som stort sett akkumuleres over tid. Med andre ord: Det beste vi kan håpe på fra København-prosessen er å få denne kurven til å flate ut, ikke at man gjør noe seriøst for å snu den. For å få det til, trengs det geoengineering i stor skala.

Legg inn kommentar

Vis folkeskikk, vær relevant. Din ytringsfrihet er ikke min publikasjonsplikt.