En oljetørst verden trenger 4 x Saudi-Arabia før 2030

The Oil Drum har en interessant posting om tilgangen til fossile brennstoffer i fremtiden, basert på innlegg som ble holdt på en nylig avholdt oljekonferanse i Sveits. Bloggforfatter Francois Cellier tar utgangspunkt i figuren nedenfor, som ble publisert i International Energy Agencys 2008 World Energy Outlook. Figuren oppsummerer IEA-beregninger som tyder på at etterspørselen etter fossile brennstoffer vil fortsette å vokse fram mot 2030, fra rundt 86 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2009 til rundt 105 millioner fat per dag i 2030.

iea

Som figuren viser, står olje fra dagens kjente oljefelt for den overveldende majoriteten av produksjonen, med flytende naturgass som en god nummer to. IEA antar også at vi er svært nær oljetoppen for de utbygde feltene, noe som viser seg ved at det blå feltet begynner å krympe etter 2010. Ikke overraskende regner IEA med at olje fra “ukonvensjonelle kilder” som tjæresand og oljeskifer vil spille en mye større rolle i fremtidens fossile marked, etterhvert som produksjonen blir mer effektiv og prisen på konvensjonell olje stiger.

Francois Cellier er imidlertid mest opptatt av det lyseblå og røde segmentet på figuren, som står for oljefelt som ennå ikke er utviklet, og felt som ennå ikke er oppdaget. Hans poeng er at IEA gjør noen ganske bastante antagelser for å få regnestykket for 2030 til å gå opp. For det første antar man at kjente og uutviklede felt kommer i produksjon relativt snart, selv om den økonomiske krisen påvirker investeringer i energisektoren.

Mer interessant er det at IEA regner med store funn i tiårene framover, røft regnet rundt fire ganger så store forekomster som i dagens Saudi-Arabia. Og ifølge Cellier er det simpelthen ikke særlig realistisk at man vil klare å finne så mange lett utnyttbare felt før 2030. At oljen finnes er det ingen tvil om, spørsmålet er på om man klarer å finne og utvikle reservene man tror er der, fort nok.

Ja, for de samlede reservene av fossile brennstoffer er fremdeles enorme. Ifølge IEA ligger det 3,5 billioner fat med uutnyttet olje i bakken (US Geological Survey har anslått tre billioner fat), men inkluderes de ukonvensjonelle kildene og all brukbar naturgass blir de samlede reservene på 9 billioner fat. Med et årsforbruk på rundt 30 milliarder fat idag kan man altså fakturere inn en kraftig økning og komme til at oljealderen vil vare i to hundre til.

Men regnestykket ville altså bli feil. For at verdensøkonomien skal være oljesmurt må man kunne levere mye olje til en konkurransedyktig pris. Eller om man vil: Det er ikke størrelsen på tanken som er problemet, men åpningen på kranen.

3 thoughts on “En oljetørst verden trenger 4 x Saudi-Arabia før 2030

  1. Med hensyn til elefanter og kjrlighet: T.H.White (som skrev bl.a Sverdet i steinen) oversatt en “Bestiary” – en bok om verdens dyr – fra 1300-tallets latin i England. Der str det at elefanter rygger mot hverandre for “ f det til”. T.H.White i en fotnote skriver at det er selvflgelig feil. Elefanter gjr det p en helt vanlig mte, og mer elegant enn de fleste mennesker gjr det !!

  2. For ein legmann som meg ser modellen relativt urealistisk ut, som du også påpeiker. Eg meiner å ha høyrt at funna av nye oljefelt har vore på synkande kurve sidan 1960-talet. Korleis kan ein basera seg på at denne trenden radikalt skal endra seg slik at så langt ukjende oljefelt skal stå for ein femtedel av den totalte oljeproduksjonen i 2030 (ser det ut som frå modellen)? Og desse uutvikla oljefelta, kor finst dei? Er det ikkje slik at dei oljefelta som no måtte gjenstå er svært teknisk vanskeleg å utvinna? Eg veit at dei pløyer kysten utanfor Mexico etter olje, utan hell. Såg du dokumentaren som gjekk på NRK2 forrige veke som heitte Crude? Korleis vurderte du konklusjonane i den?

  3. Øystein: Fikk ikke sett den dokumentaren, dessverre. Men ja, jeg er enig med deg – som gammel naturviter steiler jeg litt når jeg ser “handwaving” av dette slaget. Og i den allmene debatten ser det til være mange som bommer på forskjellen mellom reserver og produksjonskapasitet…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *