Biblioteket i 2019

Dette scenariet (PDF-format, 7 sider) ble skrevet til Bærum biblioteks hundreårsjubileum 23. januar 2009. Det har form av en tenkt tale som holdes til 110-årsjubileet i 2019. I scenariet har jeg antatt at den økonomiske krisen vi er på vei inn i nå, blir mer langvarig enn mange idag synes å tro, noe som vil kunne drive fram store endringer i biblioteket.

8 Replies to “Biblioteket i 2019”

 1. Hva, ingen bilder av elefantene?
  Ikke for det, jeg liker ikke elefanter mer enn jeg liker blomster, men det er en kjennsgjerning at elefanten kan trkke ned de flotte blomstene p null komma niks semikolon punktum finale.

 2. Veldig interessant lesning! Hvordan ble det mottatt av bibliotekarene?

 3. Bjarte: Dette ble holdt for et blandet publikum av bibliotekarer og (tildels eldre) bibliotekvenner, men det virket som om responsen var sånn rimelig positiv. Ellers er jeg vel ganske godt kjent i bibliotekkretser som noe av en ekstremist i slike spørsmål… :-)

 4. Flott, Eirik! Fortsett slik! Du sprøyter jo beint fram håp i biblioteksektoren, de må bare se i litt andre retninger enn de er vant til, og du peker vennlig på noen festlige retninger.
  – Her ute i distriktene er p.t. fjernlånet det eneste virkelig positive i et gjennomsnittlig norsk folkebibliotek. Jeg tror situasjonen akkurat nå er verre enn mange tør å ta inn over seg. Boksamlinger: kun kulturfond. Lesesal: gratisgreier og dameblader. Musikk, film, data: Smått, tilfeldig, uinteressert. Au, au. Derfor var scenariet ditt kostelig lesing.

 5. Syphilia: Takk for tilbakemeldingen. Som du påpeker, er ståa ofte langt verre i småbibliotek enn i store og relativt sett velfinansierte Bærum. Men alle står de overfor det samme historiske valget, slik jeg ser det: de kan fortsette å knytte en stor del av sin virksomhet til en papirbasert publiseringsbransje som sliter stadig tyngre (jamfør de siste nyhetene om Norli/Aschehoug), eller de kan begynne å arbeide langt mer synlig og aktivt for “change we can believe in”. :-)

  Det er en bibliotekmelding i kjømda, og mange i sektoren knytter tydeligvis forhåpninger til den. Siden Giske mener den blir bra er jeg i utgangspunktet skeptisk (vi snakker om en mann aldri har avslørt mer enn et minstemål av digital kompetanse), og mest av alt frykter jeg at han lover å styrke bibliotekenes rolle som litteratur- og kulturformidlere i tradisjonell betydning. Det vil bare styrke identitetskrisen jeg omtaler i scenariet, og frata biblioteket muligheten til å innta en lederrolle på områder som digital informasjons- og kulturkompetanse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *