Økonomiske sammenhenger: av og til er de enkle

Kortversjonen av verdens økonomiske tilstand er fra VG Netts forside 2. desember 2008. Men det bør ikke herske noen tvil om at dette er midlertidig. I en verden hvor oljeutvinningen vil falle mens etterspørselen uvegerlig vil øke og alternativene ikke vil være konkurransedyktige på lange tider, kan prisen bare gå én vei

Share/Bookmark

Legg inn kommentar

Vis folkeskikk, vær relevant. Din ytringsfrihet er ikke min publikasjonsplikt.