Økonomiske sammenhenger: av og til er de enkle

Kortversjonen av verdens økonomiske tilstand er fra VG Netts forside 2. desember 2008. Men det bør ikke herske noen tvil om at dette er midlertidig. I en verden hvor oljeutvinningen vil falle mens etterspørselen uvegerlig vil øke og alternativene ikke vil være konkurransedyktige på lange tider, kan prisen bare gå én vei

Legg inn kommentar

Vis folkeskikk, vær relevant. Din ytringsfrihet er ikke min publikasjonsplikt.