En firedel av alle pattedyr truet av utdøing

Los Angeles Times skriver om den hittil grundigste statusrapporten for verdens pattedyr, basert på forskning fra 1700 forskere i 130 land. Den viser at en av fire arter av landpattedyr og en av tre sjøpattedyrarter, kan forsvinne i overskuelig framtid som følge av jakt, krypskyting og tap av leveområder. Tallene kan ifølge avisen vise seg å bli enda mer dramatiske, da rapporten ikke har tatt full høyde for eventuelle klimaendringer eller usikkerhet i anslagene over gjenlevende individer av hver art.

Flere pekere om artsutdøing:
– IUCs rødliste over truede dyrearter: IUCN 2008 Red List
– National Geographic: One in Four Mammals at Risk of Extinction
– National Geographic: Birds in “Big Trouble” Due to Drugs, Fishing, More
– National Geographic: Chimps 90 Percent Gone in a “Final Stronghold”
– National Geographic: Extinction Crisis Worsens; “Dow Jones” Approach Touted

4 thoughts on “En firedel av alle pattedyr truet av utdøing

  1. Nedhoggingen av skog koster oss mye mer enn finanskrisen – hvor er krisemøtene og krisepakkene fra verdens ledere i forhold til denne irreversible katastrofen??? Når det gjelder pattedyr er det og en katastrofe, men hva med alle de artene som forsvinner hver dag som ikke er så søte? For oss i Norge er jo ikke dette noe problem, jfr. rovdyrdebatten og Senterpartiets programfestete utrydding av ulv i Norge.

  2. I mine øyne er artsudøingen på sikt den største miljøkrisen av alle, fordi den er så permanent. Det er mange skader på miljøet som kan reverseres, men en art som dør ut blir borte for alltid.

  3. Jeg er helt enig, og synes det er en katastrofe med hver eneste art som forsvinner. Mitt poeng var at i Norge liker vi å kalle oss best i verden i det meste, og miljøvern, men sannheten er at vi er veldig dårlig på miljøvern. Arter forsvinner hvert år i Norge og. Hvor er mediefokuset og politikerne?? At en art forsvinner er som regel en konsekvens av at leveområdet forsvinner/blir ødelagt. Ta hummer, torsk (fisk generelt). Viljen til å legge begrensninger/freding av sårbare arter er jo ikke tilstede.
    Miljøvern er veldig enkelt i andre land.

  4. june: Så sant, så sant. Det er noe paradoksalt i at vi insisterer på at fattige bønder i Zambia skal leve med løver og elefanter i åkeren for miljøets skyld, mens (i internasjonal målestokk) søkkrike norske bønder stort sett får innfridd sine krav om en tilnærmet predatorfri natur. Denne problemstillingen er forøvrig ikke ukjent i landene vi maser på – jeg har lest artikler i f.eks. sørafrikanske aviser som har kritisert det rike nord for hykleriet på dette feltet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *