Befolkningsveksten – tabubelagt ressurstyv

Robert Criss, professor i geovitenskaper ved Washington University i St. Louis im USA, mener at befolkningsveksten som kilde til miljøproblemer er et tabubelagt emne, blant annet i den pågående presidentvalgkampen. TIl Washington Universitys informajonstjenese sier han blant annet:

The United States has over 305 million people of the 6.7 billion on the planet. We are dividing a finite resource pie among a growing number of people on Earth. We cannot expect to sustain exponential population growth matched by increased per capita use of water and energy. It’s troubling. But politicians and religious leaders totally ignore the topic.

Criss har forsket på vann som ressurs, og peker på at 150 millioner amerikanere – det vil si nesten halve folket – er avhengige av grunnvannskilder som stort sett ikke er fornybare. Grunnvannsbruken i USA, og særlig vest i landet, minner mest om gruvedrift eller oljeutvinning: i takt med at man tømmer reservene, kreves det stadig mer energi for å hente opp det som er igjen. Energien kommer i stor grad fra fossilt brennstoff, noe som i sin tur er med på skape en tempeaturøkning som øker etterspørselen etter grunnvann.

Problemet Criss omtaler gjelder i enda større grad på global skala, selvsagt. Det er vanskelig å snakke om befolkningsvekst eller befolkningseksplosjon, blant annet fordi så å si alle gjenværende land med rask befolkningsvekst nå ligger i Afrika og Midt-Østen, jamfør kartet over (tallene er hentet fra CIA World Factbook for 2006). Diskusjonen om befolkningsvekst kan bli rotet sammen med en debatt om etnisitet og religion, noe som erfaringsmessig ikke gir de ønskede resultatene.

Det interessante med Criss’ perspektiv er at han praksis sier at et rikt land med lav befolkningsvekst kan gjøre vel så stor skade som et fattig land med høy vekst, fordi velstående mennesker belaster miljøet i en helt annen grad enn fattige.

5 thoughts on “Befolkningsveksten – tabubelagt ressurstyv

 1. Vekstideologien som preger den vestlige verden, at vi baserer oss på høye fødselstall, og en vekst inn i himmelen, må en dag ta slutt. Så lenge jorden har et begrenset omfang, er det grenser for hvor mye den kan gi. Vi får finne nye planeter å kolonisere (ødelegge??)

 2. June, her er du inne på interessante og klassiske tanker, slik de ble lansert av Thomas Malthus i sin tid. Siden det foreløpig ikke finnes noen enkel og billig måte å kolonisere andre planeter på, må løsningenbli å begrense befolkningsveksten. Ifølge FN kommer folketallet til å “flate ut” mellom 10 og 12 milliarder rundt år 2100, men det er grunn til å tro at dette tallet er altfor høyt til at det er bærekraftig i lengden – ikke minst om alle mennesker på Jorda skal ha vår levestandard.

 3. Tar Chriss stitt perspektiv til etteretning at det blir født mindre barn i den vestlige verden, samt at fokuset på miljøvennlig energi vil bedre forbruket over tid? Senest igår kveld så jeg på tv et innlegg om vindmøller i Texas som var en suksess. For å gjenta deres ord: Vindmøllene fikser ikke alt i usa, men er en aktør som man kan regne med.

  Og det nevnes at befolkningsveksten er høyest i asia og afrika, land som ikke har den samme materielle velstanden. Hva er i så tilfelle årsakene til at befolkningsveksten vil fortsette å øke, finnes det noen grunner til hvorfor dette kan endre seg? (Dette er ting jeg vet for lite om, men som jeg tenker burde være en del av grunnlaget for tankene til Criss)

  Criss tar opp en viktig debatt. Mitt inntrykk er at han forutsier fremtiden basert på dagens forbruk, og tar ikke hensyn til lokale og internajonale endringer som f.eks. miljøfokuset.

 4. Helene: Chriss’ utgangspunkt er USA, som er et av svært få rike land som opplever netto befolkningsvekst når innvandring er trukket fra. Nå kan det godt tenkes at vi vil få en reduksjon i ressursforbruket med årene, og veksten i folketall flater som sagt ut, men det endrer likevel ikke på basisbetingelsene, som er at en befolkning på 10-12 milliarder mennesker vil belaste miljøet voldsomt i kraft av sitt enorme antall, samt at selv en liten (og helt nødvendig) velstandsøkning i for fattige vil føre en kraftig økning av det globale ressursforbruket. Simpelthen fordi de fattige er så mange.

 5. Temperaturøkningen øker ikke etterspørselen etter grunnvann overalt. Noen steder vil det regne mer, vil det ikke? For ved høyere temperatur, holder atmosfæren på mer vann.

  Kanskje folk rett og slett må flytte hvis det ikke er vann nok. Før i tiden bosatte man seg ikke der det ikke var vann.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *