Worldmapper: global statistikk på en artig måte

Worldmapper er et nettsted som drives og utvikles av ansatte ved bl.a. universitetet i Sheffield i England, og som bruker verdenskartet til å vise statistiske opplysninger av ulike slag. Ideen er å vise hvert lands bidrag til statistikken ved å forstørre eller forminske landet på kartet. Eksempelet nedenfor viser Jordas befolkning i 2050, der man lett kan fastslå hvilke land som kommer til å ha størst befolkning.

Det finnes nå rundt 600 kart på nettstedet, med statistikk over alt fra matproduksjon og dødsårsaker til transport og økonomi. Og best av alt: innholdet på nettstedet er lagt ut under en Creative Commons-lisens, som i dette tilfellet innebærer at du kan bruke alle kartene til ikke-kommersielle formål (undervisning, skoleoppgaver, på ditt private nettsted osv), så lenge du passer på å si hvor du fant kartet.

2 kommentarer

  1. i1277 says:

    ((engage hviskemodus): psst, det der er BT og ikke BA…)

  2. frr says:

    Takk for godt tips. :-)

Legg inn kommentar

Vis folkeskikk, vær relevant. Din ytringsfrihet er ikke min publikasjonsplikt.