XO kitteh


It’s a truth as old as the hills: cats and computers, man.
In this case, a cat-sized and -priced computer.

Legg inn kommentar

Vis folkeskikk, vær relevant. Din ytringsfrihet er ikke min publikasjonsplikt.