Kjøtt er et større miljøproblem enn bioetanol

E24.se peker på kjøttproduksjon krever bortimot en tredel av all dyrkbar mark, mot én prosent for etanol. Totalt brukes 80 prosent av verdens jordbruks- og beitemark til kjøtt- og melkeproduksjon, mens disse produktene ellers bare utgjør 15 % av vårt matforbruk. Den økonomiske veksten i Kina, India og en rekke andre land som tidligere har vært regnet som fattige, bidrar nå til at etterspørselen etter kjøtt vokser med 5 % i året.

Det er vanskelig å se for seg hvordan vi skal kunne øke verdens matproduksjon med 50 % fram mot 2030, slik FN mener er nødvendig, og samtidig opprettholde en så rask vekst i etterspørselen etter kjøttprodukter. Løsningen finnes forsåvidt allerede i India, der en stor del av befolkningen spiser lite eller intet kjøtt, uten å nødvendigvis å ha en ensidig eller kjedelig diett.

11 thoughts on “Kjøtt er et større miljøproblem enn bioetanol

 1. Et annet problem med en enda større kjøttproduksjon, er vel også at at det vanskelig kan gjøres uten en kjøttindustri, som ikke har alt for stort fokus på etikken omkring dyrevelferd?

 2. Kjøtt og kjøtt, det er forskjeller.
  Grisekjøtt er produsert bare på “menneskamat” dvs. kornprodukter som kunne ha vært mat for mennesker, tror forholdet er ca et kilo kjøttproduksjon går det 9 kilo korn.
  Storfè som beiter gras eks i Norge, der det er vanskelig å dyrke noe annet blir det i praksis liten forskjell.
  Så lenge lammene får gå i utmarka å beite og slaktes til høsten konkurerer den ikke med annen matproduksjon i det hele tatt.

 3. Einar: Selvsagt er det forskjell, og det tas gjerne hensyn til i beregningene at beitemark ikke nødvendigvis er egnet til dyrking av menneskemat. Men med en vekstrate på 5 % i året på en begrenset klode er det åpenbart at du på sikt får problemer uansett. Om ikke beitende dyr konkurrerer med matproduksjon, fortrenger de andre arter (ikke minst rovdyr) eller belaster begrensede vannressurser. For ikke å snakke om problemet med metanutslipp fra dyrehold, der sauen viser seg å være noe av et miljøsvin…

  For meg er det mest interessant at etanol så raskt er blitt utpekt som årsaken til den sterke veksten i matvareprisene, mens økningen i kjøttforbruket gjerne ignoreres i den diskusjonen.

 4. Tor: Jeg kjenner ikke de nøyaktige tallene for norsk kjøttforbruk før og nå, men du er åpenbart inne på noe. Det gjelder forøvrig ikke bare kjøttforbruket, men livsstilen i sin alminnelighet. På de fleste områder forbruker vi langt flere ressurser idag enn man gjorde for 50 år siden, uten at det nødvendigvis betyr at livsstandarden idag er så mye høyere enn den var da.

 5. Mhm. Og forbruket forventes å tredobles innen 2050 – men det er deg kanskje bekjent allerede i og med at du ser ut til å ha peiling på årstallet :P

 6. Heidi: Takk for interessant peker!

  Tor: Jeg har sett liknende tall, men jeg mistenker at prisøkningen på råvarene til den industrielle kjøttproduksjonen vil gjøre kjøtt til mer av et luksusprodukt enn idag…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *