Hyggelig…

…når journalister gir en såpass god skildring av hva jeg sier, og hvorfor jeg gjør det.

Legg inn kommentar

Vis folkeskikk, vær relevant. Din ytringsfrihet er ikke min publikasjonsplikt.