Vil framtidens biodrivstoff komme fra havet?

Aftenposten har en interessant kronikk om hvordan vi kan produsere biodrivstoff i Norge. Utgangspunktet er tare, som allerede utnyttes i alginatproduksjon, og som derfor må dyrkes om man skal bruke det som utgangspunkt for biodrivstoff. Ved å unytte avfallstoffene fra oppdrettsnæringen, mener artikkelforfatterne det er mulig å produsere 8 – 13 millioner tonn tare i året, som kan gi mellom 245 og 380 millioner liter etanol

Tarebasert etanol alene kan innfri regjeringens mål i Klimameldingen om at 7 % av drivstoffet som omsettes i Norge i 2010 skal være biodrivstoff, og har den store fordelen framfor dagens bioetanol at det ikke er produsert av noe som også brukes til menneskeføde. Tarebasert drivstoff er et såkalt andregenerasjons biodrivstoff (drivstoff basert på sukker og mais hører til første generasjon), og i Norge kan det også suppleres med etanol produsert av avfallsstoffer fra skogindustrien.

0 thoughts on “Vil framtidens biodrivstoff komme fra havet?

  1. Jeg jobber i et team som tilbyr fjernundervisning i lulesamisk, vi har faktisk drftet om vi skal publisere vre erfaringer, fra dag-til-dag og time-til-time, i en slags pen logg.
    Vi har to rs erfaring med at lrerne skriver en “lukket logg” for undervisningen, tanken er ikke ny. Det som er nytt, og kanskje ei utfordring, er at dersom man poster negative erfaringer med utstyr og pedagogikk, s kan dette vre med p gi et negativt bilde av tjenesten vi selger :-)
    P en annen side, s kan dette vre med p legge et lite press p lrene, slik at de jobber med strukturert og mlrettet. I tillegg til at man fr utviklingsperspektivet!

    http://www.skalltje.net/egil/archives/000011.html

  2. Skoleblogg – logg

    Jeg jobber i et team som tilbyr fjernundervisning i lulesamisk, vi har faktisk drftet om vi skal publisere vre erfaringer, fra dag-til-dag og time-til-time, i en slags pen logg. Vi har to rs erfaring med at lrerne skriver en “lukket…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *