En idé for Store Norske?

Encyclopaedia Britannica gir bort gratisabonnementer til bloggere og andre nettpublisister som peker direkte til deres artikler. Når man benytter seg av dette tilbudet, vil også besøkende som klikker på pekerne få tilgang til hele artikler i det som ellers er et lukket betalingsleksikon. Britannica har så smått begynt å leke seg med Twitter og webwidgets også, og viser dermed en for forlagsbransjen usedvanlig vilje til å følge med i tiden.

Store Norske leksikon, som etter det jeg er blitt fortalt skulle ha hatt en større oppdgradering i fjor høst, bør utvilsomt ta en titt på dette konseptet. I bytte mot noen hundre gratis lisenser kan leksikonet få betydelig godvilje og eksponering, redusere Wikipedias dominans og kanskje til og med skaffe seg et forhold til webkyndige folk som kan komme med gode tips til forbedringer.

Og når vi først er der: øverst på min ønskeliste for SNL, og forlengst foreslått for Petter Henriksen, er en klar angivelse av forfatter(e) av artikkel, og revisjonshistorikk. Med andre ord: når ble artiklene redigert, og hvem som redigerte dem. Hvis man i tillegg oppga at artikler ble redigert som følge av tilbakemeldinger fra brukere, ville man ha skapt et ekstra incentiv til å bidra…

4 thoughts on “En idé for Store Norske?

  1. Tiltredes!
    Wikipedia kan være greit nok det, men jeg stoler ikke heeelt på det. Kvalitetssikring er et ukjent begrep for mange nett-brukere, og et pålitelig SNL kan kanskje være et lite bidrag til folkeopplysningen også på det området.

    Og så kan det være greit å gi Dagbladets redaksjon en kilde til. Til klipp og lim-artiklene deres, mener jeg.

  2. Jeg sier som Jimmy Wales: bruk aldri et leksikon som din eneste kilde, og når du bruker Wikipedia bør du se nøye på henvisningene (nok en ting som SNL stort sett mangler, forøvrig). Ellers vet jeg jo at det nytter. SNL-artikkelen om ekstrasolare planeter ble kraftig forbedret etter at noen * host * brukte den som et eksempel til skrekk og advarsel under en naturfagkonferanse ifjor (der også ansatte fra Kunnskapsforlaget var tilstede, visstnok).

    Om journalister skulle begynne å klippe og lime for liberalt med mer lettilgjengelige SNL-artikler, vil de forøvrig raskt oppdage grensen for sitatretten kontra opphavsretten… ;-)

  3. Eirik N – Takker for innspillet. Britannica-grepet må være en god måte for en betalingstjeneste å forebygge usynlighet på. Synet ditt på åpenhet og gjennomskinnelighet deler jeg; vi jobber med saken! – Vennlig hilsen – Petter Henriksen i Store norske leksikon

  4. Takk for tilbakemeldingen, Petter. Dere bør som sagt vurdere et delingsprogram av noe slag – det kan fort bli nyttig for mange bloggere. Jamfør denne diskusjonen om ordet “romfolk”, der det hadde vært veldig praktisk å kunne peke direkte til SNL-artiklene jeg henviste til.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *