Leser ungdom mer enn før, eller like mye?

Tja, si det. I anledning Verdens Bokdag har Aftenposten brukt mye spalteplass på å fortelle oss hvor mye mer det leses nå til dags, ikke minst blant ungdom. Jeg venter ikke at kulturkonservative og  bokbransjelojale Aftenposten stiller spørsmålstegn ved en spørreundersøkelse bestilt av bokprodusentene, men når det er så enkelt som å surfe til Norsk mediebarometer 2007 er det litt synd at man ikke har tatt seg bryderiet. Der er tallene for boklesing nemlig langt mindre dramatiske:

23 prosent leste bøker på fritiden en gjennomsnittsdag i 2007, mot 24 prosent året
før. I gjennomsnitt brukte vi 13 minutter på boklesing per dag, eller 58 minutter
blant dem som leste bøker i løpet av en dag. Andelen boklesere sank noe i første
halvdel av 1990-tallet, men har siden økt. 2007-tallene er omtrent på nivå med det
som har vært gjeldende de siste åra.

23-prosenttallet gjelder også gruppen unge mennesker som Synovate-undersøkelsen som Aftenposten omtaler har fokusert på, men der er lesetallene 33 %. Selv om det skulle være slik at “lesingen blant unge menn i aldersgruppen 15- 29 år [har] hoppet så kraftig opp at hele fallet fra 2005 allerede er kompensert” er det kanskje litt tidlig å snakke om “nytradisjonalisme” blant ungdom. Og et eller annet sted i redaksjonen burde noen ha stusset over dette utsagnet:

Interessant nok er nedlasting av film, lesing av blogger på nett og skriving av innlegg i nettets diskusjonsfora på kraftig retur, samtidig som boklesingen øker.

Dette kunne jo ha vært et saftig spark til den nye arvefienden (TV var som kjent den gamle), men her er det på sin plass å minne om Iskwevs posting om samvariasjon og årsak igjen: om det skulle være slik at et tall vokser og et annet faller, er det ikke gitt at det er en årsakssammenheng. Og nok engang kan det stilles spørsmålstegn ved grunnpåstanden: ifølge Norsk mediebarometer ser vi en fortsatt klar økning i nettbruken, i aldersgruppen ungdom/unge voksne er den nå mer enn tre ganger større enn frivillig boklesing.Det er forøvrig en vekst som har kommet uten fem flate øre i offentlige stimuleringstiltak, og tross årelang motstand fra skolevesenet og voksenverdenen.

Rett nok er “nedlasting av film” og “skriving av innlegg i nettets diskusjonsfora” ullent inntil det meningsløse (man får håpe at dette ikke avspeiler originalspørsmålene), men noen kilder til alternative tall finnes jo, som torrenttrafikk (som internasjonalt har økt med 25 % det siste halvåret) og deltakelse på nettsteder av typen Nettby osv. Når vi vet hvor stort misforholdet kan være mellom det folk sier de gjør, og det de faktisk gjør, burde det være påkrevet.

2 thoughts on “Leser ungdom mer enn før, eller like mye?

  1. For endel år siden, gjorde jeg og mine medstudenter på lærerhøyskolen en liten undersøkelse blant barn i alderen 7-10 år, for å få kartlagt HVA de leste på fritiden, og resultatet der var litt overraskende, iallefall når vi sammenholdt resultatet med hva bibliotekarene på skolene trodde ungene leste. De var overbevist om at det var Astrid Lindgren, Roald Dahl etc. som var ungenes favorittlektyre, men neida, det barna hadde svart til oss, viste at favorittbøkene, som de faktisk LESTE, var bøker som “Frøken Detektiv, Hardyguttene, Bobseybarna, Lykkebarna og denslags. Og dette er bøker man IKKE finner hverken på skolebiblioteket eller vanlige bibliotek! Og greit nok, jeg husker jo fra jeg selv var på den alderen, at det var sånne bøker det gikk i , men at det fremdeles var disse bøkene som var ungenes favoritter var en stor overraskelse for oss. Og at disse bøkene, som ikke blir regnet for å være “ordentlige bøker” sannsynligvis har gjort mere for barns leselyst enn man er klar over, er noe å tenke på!

  2. Dette kommer vel av at foreldrene gir ungene det de selv leste som barn – og vi leste jo alle de seriene der med stor glede. (Dog må jeg innrømme at jeg aldri har lest Hardyguttene.)

    Tradisjonene videreføres, inkludert den om at bibliotekene nekter å ta inn de nevnte seriene :-)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *