Asteroidene kan være mer attraktive mål enn Månen

Ifølge tidsskriftet Aviation Week arbeides det nå i det stille med alternativer til Bush-administrasjonens visjoner for USAs framtid i rommet. Det er fremdeles bred støtte til utviklingen av romfartøyet Orion og bæreraketten Ares V, men mange romforskere ønsker å se et annet mål for disse fartøyene enn Månen, for om mulig å komme raskere til Mars. Robert Farquhar sier det slik:

It’s becoming painfully obvious that the Moon is not a stepping-stone for manned Mars operations but is instead a stumbling block.

Istedenfor å utvikle månelandingsfartøyet Altair og bemannete månebaser som har begrenset relevans for en ferd til Mars, ønsker Farquhar med kolleger å satse på romferder til jordnære asteroider. Det er flere fordeler med slike romferder: de vil gi helt genuint ny kunnskap om solsystemet, de vil gi erfaring med ferder langt utenfor Månen, de kan komme til nytte om en asteroide havner på kollisjonskurs, og – ikke minst – de er mer inspirerende enn en gjentakelse av Apollo-programmet vil være.


Konsepttegning av Orion-fartøyet i bane rundt månen (kilde: NASA)

Både Orion-fartøyet og bærerakettene kan utvikles som idag, men istedenfor å landsette mennesker på Månen i 2019, foreslås det en ferd til et av Lagrange-punktene som omgir Jorda. Dette er områder i rommet hvor et romskip kan oppholde seg i lengre tid uten å måtte justere kursen og forbrenne drivstoff, og det er også til et slikt område NASA planlegger å sende James Webb Space Telescope (JWST) i 2013. NASA har nå lagt til et tilkoblingspunkt for Orion på JWST, noe som tyder på at man holder mulighetene åpne for reparasjonsferder.

Legg inn kommentar

Vis folkeskikk, vær relevant. Din ytringsfrihet er ikke min publikasjonsplikt.