Latterlige lover

BBC har en sak om en avstemning om hva som er Storbritannias latterligste lov. Min favoritt er utvilsomt denne:

The head of any dead whale found on the British coast automatically becomes the property of the King, and the tail of the Queen

Okei, denne skjønner jeg ikke. Hvorfor i alle dager skal dronningen få den beste biten? BBC lister også opp tåpelige lover utenfor Storbritannia, og jeg griper meg selv i å undres over om Norge har sine varianter av f.eks. loven som påbyr skotter å la en virkelig trengende person få bruke toalettet…

14 thoughts on “Latterlige lover

 1. Etter en liten runde med google er visst hvalens hode kanskje den mest verdifulle biten på en ilanddreven hval :D

  Fra en artikkel om en stjålet kjeve fra en ilanddreven hval: “Allerede i middelalderen ble hvalen sett på som veldig verdifull, og ilanddrevet hval tilhørte kongen.
  – Bardene og tennene til hvalen hadde en enorm verdi, blant annet fordi de er så harde og kan brukes til å lage ulike gjenstander.” (Hele artikkelen i Svalbardposten

 2. Jorunn: Jeg er gift med en språkNEEEERD! :-D

  Stjernesøkeren: Veldig kjekt med bibliotekarer som kommentatorer, må jeg si. Men jeg er fremdeles sikker på at halen er best – å spise, i det minste. ;-)

 3. Velbekomme :D Takke meg til rakfisk, men tror jeg står over harsk hval-hale altså!

  Og ang Jorunns kommentar, så trenger man ikke være språknerd for å lese den setningen veldig morsomt. (Eller kanskje jeg bare har for livlig fantasi … *se for seg dronningen av England komme skridende med et hvalhode dinglende bak*)

 4. Jeg forstår det forsåvidt slik at hvalens hode i fellesskap tilhører kongen og dronningens hale.

 5. Et fantastisk funn, Eirik. Fikk meg til å le godt!

  Ville vært artig å se om vi har tilsvarende kjekke lover i Norge. Det vil forbause meg om ikke også vi har noen go’biter. :-)

 6. Så har vi fyren som tok en eksamen på et engelsk universitet. Han krevde å få et glass sherry eller likør eller noe sånt. Han viste til en bestemt regel som sa at det hadde han krav på. At regelen var et par hundre år gammel, mente han var uten betydning.

  De ansvarlige sjekket reglene, og han fikk glasset!

  Og på vei ut fikk han en bot.

  De som hadde sjekket reglene, hadde funnet en gammel regel om at kandidatene skulle møte opp med sverd!

 7. Etter å ha vakse opp i kvalland der det rett som det var flaut i land eit kadaver, kan eg fortelje at det tek ganske lang tid frå kvalen flyt i land til den er handterleg ved at kjøtet er ete opp av fuglar og andre åtseletarar. Og i mellomtida stinkar det ubeskriveleg ille. All ære til dei som på kongens vegne gjekk laus på dyret for å få laus eigna reiskapsemne… :grøss:

  Alt godt, Gunda

 8. Var det ikke slik at man for noen år siden diskuterte seriøst om den lovparagrafen var moden for å strykes, den som krever at det foran ethvert jernbanetog skal gå en mann og vifte med et rødt flagg til advarsel?

  Jeg mener å huske at det var så sterke argumenter (eller argumentering) for at den loven inngår som en viktig del av britisk kulturhistorie, og å stryke den ville være å fjerne et kulturelement. Resultatet var at det var flertall for å la den bli stående.

  Er ikke det britisk, så er ingenting britisk…

 9. Norges grunnlov, paragraf 2:
  “Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse.
  Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.”

  Siste setning fikk meg til å stusse litt første gang jeg så den. Men, for å sitere Andenæs & Wilbergs kommentarutgave av grunnloven (1983): “Grunnlovens påbud om at medlemmer av statskirken er forpliktet til å oppdra sine barn i kirkens lære, har i dag mistet sin rettslige betydning. Bestemmelsene står nå bare som en historisk erklæring om Riksforsamlingens syn i 1814. Men skolens formålsparagraf og religionsopplæring ivaretar langt på vei påbudet om en slik oppdragelse i kirkens lære.”

  Ikke dårlig at vi ikke trenger å gå lenger enn til andre paragraf før vi får en lov som står “som en historisk erklæring.”

 10. Sant nok. Jødeparagrafen er en skamplett, men i den grad den er latterlig må jeg si at latteren setter seg fast i halsen…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *