Conspiracy 911

Denne lille oppsummeringen av det vi alle har mistenkt hele tiden, er skapt av mannen bak den innsiktsfulle naturfilmen om narkotikaeksperimenter på edderkopper. “Nice web, Mr. Crack Spider”.

En kommentar

  1. elisabeth says:

    meget bra!!!!!!!

    ps elsker konspirasjonsteorier;)

Legg inn kommentar

Vis folkeskikk, vær relevant. Din ytringsfrihet er ikke min publikasjonsplikt.