Dagens ubegripelige debatt

Alle land har nasjonale ordskifter som kan virke ubegripelige for utenforstående. For å få en følelse av hvordan våre debatter om f.eks. Holmenkollen fortoner seg for utlendinger, kan man lese denne saken fra Lanka Business Online, et innlegg i en opphisset diskusjon (som min gamle forfatterhelt Arthur C. Clarke har engasjert seg i) om hvorvidt Sri Lanka skal ligge 6 eller 6 1/2 time foran GMT… ;-)

Legg inn kommentar

Vis folkeskikk, vær relevant. Din ytringsfrihet er ikke min publikasjonsplikt.